Paula Werning

Yleinen

Ulkoministeri Soini kannustaa epäeettiseen rekrytointiin

Ulkoministeri Soini kirjoitti blogissaan 15.2.2019, että vanhusten hoitoon tulemme tarvitsemaan lisää käsipareja. Hoitajien rekrytointi Filippiineiltä ei ole ratkaisu työvoimapulaan. Hoitaja on Filippiineillä sairaanhoitaja.

Yli 20% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja näin taloudellisista syistä on houkuttelevaa lähteä ulkomaille töihin.

Hoitajia rekrytoidaan Filippiineiltä epäeettisellä rekrytoinnilla, kuten katteettomilla lupauksilla hoitotyöstä. Epäeettistä on, kun maan oma terveydenhuolto kärsii. Filippiinit kärsii itse suunnattomasta hoitajapulasta.

Nämä sairaanhoitajat eivät tule toimimaan koulutustaan vastaavissa sairaanhoitajan tehtävissä vaan hoiva-apulaisina. Euroopan ulkopuolella kouluttautuneilta sairaanhoitajilta puuttuu polku sairaanhoitajan tutkintoon ja pätevyyteen Suomessa.

Suomeen on rekrytoitu yli 300 sairaanhoitajaa Filippiineiltä. Tampereen yliopiston 2018 tutkimuksessa: ”Sairaanhoitajia Filippiineiltä, Näkökulmia kestävään rekrytointiin ulkomailta” ilmeni, ettei yksikään tutkimukseen osallistuneista Filippiiniläisistä sairaanhoitajista ole hankkinut Suomessa hyväksyttävää sairaanhoitajan tutkintoa. Heille sairaanhoitajan ammatti suomessa jää haaveeksi.

Filippiiniläiset työntekijät ovat Soinin mukaan työtelijäitä, hyvää väkeä ja tekevät työnsä korkealla moraalilla. Tämä koskee myös suomalaisia sairaanhoitajia.

Suomessa 72 000 koulutettua sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta, osa sairaanhoitajia, työskentele muilla aloilla. Koulutamme kalliisti hoitohenkilökuntaa myös ulkomaiden työmarkkinoille. Meillä ei ole varaa tällaiseen hölmöyteen. Suomessa tulee saattaa sote-kentän palkat ja työolot kuntoon, pitää koulutettu hoitohenkilökunta alalla ja Suomessa.

Soini totesi, että vanhuksia hoidetaan monissa paikoissa hyvin ja ammattitaidolla. Hyvä hoito on myös ymmärtämistä, sanallista vuorovaikutusta ja hoitoa äidinkielellään. Filippiiniläisellä englanninkieli on hyvä ja sillä pärjää jossain päin maailmaa. Suomessa valtaosa vanhuksista puhuu suomea ja käyttää suomea äidinkielenään. Vanhuksella tulee olla oikeus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää.

 

Paula Werning

sairaanhoitaja

eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Kouvola, Kaakkois-Suomen vaalipiiri