Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn käyttöönottoa kannattavana

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä rikos- ja riita-asioissa olisi kannattavaa valita sovittelumenettely käyttöön nykyistä useimmin.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelua voidaan käyttää palveluna rikoksen tai riidan osapuolille. Tässä tapauksessa ulkopuoliset sovittelijat auttavat osapuolia sopimaan avoinna olevan asian jo ennen sen siirtymistä käräjäoikeuteen. 

– Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta palvelua molemmille osapuolille. Sovittelun tarkoitus on korvata rikoksen tai riidan seurauksena tapahtuva oikeudenkäynti ja mahdollistaa sopuratkaisun syntyminen osapuolten välillä, Werning täsmentää.

Sovittelu on aina luottamuksellista ja puolueetonta. Sovittelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Se on myös oikeudenkäyntiä huomattavasti edullisempi vaihtoehto.

– Sovittelutapaamisessa ovat läsnä molemmat osapuolet sekä halutessaan heidän oikeusavustajat ja sovittelijat. On harmillista, että osapuolet eivät monesti ole tietoisia, että nämä asiat voidaan ratkaista sovittelulla. Pidän tärkeänä, että tästä mahdollisuudesta keskustellaan enemmän ja tätä vaihtoehtoa tuodaan enemmän ihmisten tietoon, Werning sanoo.

Rikokset voivat liittyä esimerkiksi henkilöön tai hänen omaisuuteensa ja muihin pienehköihin riita-asioihin. Myös ulosottoon liittyviä asioita on merkittävä määrä.

– Nämä rikos- ja riita-asiat kuormittavat käräjäoikeuksia ja saavat aikaiseksi sen, että käräjäoikeuksissa ruuhka kasvaa yhä enemmän ja kuormitus lisääntyy entisestään.  Vapaaehtoisen sovittelun käytön yleistyminen helpottaisi käräjäoikeuksien työkuormaa tuntuvasti. Usein sovittelu saadaan järjestettyä myös nopeammalla aikataululla ja asia hoidettua ripeämmin, Werning toteaa.

Lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Werning toivookin, että pienempien rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyä käytettäisiin jatkossa nykyistä useimmin ja siitä tiedotettaisiin osapuolille paremmin, jotta käräjäoikeudet voisivat keskittyä enemmän isompien oikeustapausten käsittelyyn.

Kommentit

Jätä kommentti