Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelukäytäntöä tuloksellisena ja kustannustehokkaana vaihtoehtona

Kansanedustaja Paula Werning (sd) kannustaa oikeusministeriötä jatkossa kehittämään sovittelun tunnettavuutta. Sovittelun tarkoitus on osapuolten kohtaamisen lisäksi sopia konflikti ja siihen liittyvät korvausasiat. Sovittelun hyödyt ovat kiistattomat. Sovitteluun panostaminen säästää selvästi yhteiskuntamme varoja ja viranomaisten resursseja sekä työtaakkaa. – Sen lisäksi, että vahingon aiheuttaja saa mahdollisuuden korvata tekonsa, myös yhteiskunta hyötyy sovittelusta edullisena vaihtoehtona, sillä sovittelu on maksutonta sovittelun osapuolille. Lisäksi niin poliisi kuin oikeuslaitoksen resursseja vapautuisi tämän myötä muuhun toimintaan, Werning toteaa. Sovitteluprosessi käynnistyi 53 prosentissa kaikista sovitteluun ohjatuista rikosasioista vuonna 2019 ja riita-asioiden kohdalla 46-prosenttisesti. Sovittelussa tehtyjen sopimusten rahallinen arvo oli noin 2 miljoonaa euroa. – Tämä on erittäin hyvä asia, sillä sovittelussa osapuolet pystyvät keskenään sopimaan korvauksen summan ja aikataulun. Sitoutuminen korvauksen suorittamiseen kasvaa sen ollessa neuvottelun tulos, Werning huomauttaa. Werning painottaa, että liian harva on tietoinen sovitteluvaihtoehdosta, vaikka siitä on lakikin säädetty. Jotta yhä useampi henkilö pystyisi rikos- ja riita-asioiden prosessin aikana hyödyntämään sovittelumahdollisuutta, olisi erittäin tärkeää kehittää sovittelun tunnettavuutta. – Sovittelua voitaisiin tuoda paremmin esille esimerkiksi valtakunnallisena julkispalveluna sekä hyvänä kustannustehokkaana vaihtoehtona käräjäkäsittelylle. Näkyvyyden lisääntyminen edellyttää myös lisäresursseja. Uusien vapaaehtoissovittelijoiden lisäksi myös toimistojen henkilöstömäärän tulee olla oikea. Olen tehnyt asiasta ministeriölle kirjallisen kysymyksen.

Kommentit

Jätä kommentti