Tiukemmat pelisäännöt käyttöön ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeusaseman turvaamiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä sitä, että lakimuutos koskien ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeusturvaa astuu voimaan mahdollisimman pian. Laissa säädettäisiin mm. marjankerääjien sekä tämän alan toimijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi laki velvoittaisi noudattamaan valvontaa sekä ottamaan vastuu velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksista. – On oikeus ja kohtuus, että näihin epäkohtiin puututaan vihdoin tarkemmin. Härski toiminta on jatkunut kausityöntekijöiden kohdalla liian kauan. Esimerkiksi jatkossa maksun veloittaminen luonnontuotteiden kerääjien rekrytointia koskevista palveluista kiellettäisiin, Werning huomauttaa. Hallituksen esitys on osa sen laajaa toimintaohjelmaa, jolla puututaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön. – Kuten työministeri Tuula Haatainen on todennut, jatkossa uhri saa enemmän suojaa ja hyväksikäyttöön syyllistyvän työnantajan tilanne tehdään tiukemmaksi. Kausityöntekijöiden kohdalla harmaa talous kukoistaa siksi, että se on taloudellisesti erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Ja tähän nyt on tarkoitus puuttua viranomaisvalvontaa lisäämällä, Werning painottaa. Werningin mukaan kausityöntekijöiden tarve maassamme on laajasti todettu. – Ei ole kenenkään etu, että marjat pilaantuvat, koska työvoimaa ei ole saatavilla. Pelkästään Kymenlaaksossa kausityöntekijöiden tarve on lähes tuhat henkilöä, ja kun mennään vähän ylemmäs Etelä-Savoon, niin tarve kasvaa moninkertaisesti. Eikä ole oikein, että näitä maallemme elintärkeitä työntekijöitä riistetään, Werning toteaa. Werning huomauttaa vielä lopuksi, että kausityöntekijät eivät ole uhka suomalaisille työntekijöille, myös heitä tarvitaan lisää, mutta ilman kausityöntekijöitä satoja ei saada korjattua ajallaan.

Kommentit

Jätä kommentti