Talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta vihreää valoa Itäradalle

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti syyskuun lopulla, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola linjauksen eli Itäradan kanssa. Samaan aikaan on kuitenkin pidetty esillä mahdollista Rantarata-linjausta Porvoon-Loviisan-Kotkan kautta. Itärata-linjauksen takana on yksimielisenä ja yhtenäisenä rintamana koko itäinen Suomi. Vankasta ja laajasta tuesta Itäradalle viestitti se, kun 18 kaupunkia ja kuntaa tekivät alkusyksystä alustavan pääomituspäätöksen Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön osallistumisesta. Lisäksi itäisen Suomen maakunnat Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Kainuu ovat Itärata -linjauksen takana. Nyt on vihdoinkin saavutettu tärkeä etappi ja hännän veto Itäradan ja Rantaradan välillä voidaan lopettaa. – Olen erittäin tyytyväinen, että talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on tänään tehty valtion osalta myönteinen päätös Itäradan hankeyhtiöneuvotteluihin osallistumisesta. Merkitykseltään Itärata ei kalpene muille suunnitteilla oleville suurille ratahankkeille. Itäisen Suomen suurin ja tärkein yhteinen kehittämishanke lähtee nyt toden teolla etenemään ja hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan siis Itäradan Porvoo-Kouvola -linjauksen osalta, iloitsee Werning. Itärata-hanke on avainasemassa koko itäisen Suomen aluekehitykselle lähivuosikymmeninä. Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta nostetta elinkeinoelämälle, mahdollistavat paikasta riippumattoman työn ja hillitsevät liikenteen päästöjä. Lisäksi itäisen Suomen yhteydet kansainväliselle lentoasemalle paranevat huomattavasti. Werning huomauttaa tämän olevan ensiarvoisen tärkeää yritysten alueelle sijoittumisen sekä osaavan työvoiman kansainvälisen matkustamisen kannalta. Samoin matkailulle ja elinkeinoelämälle tärkeät, jo olemassa olevat kansainväliset yhteydet Venäjälle paranevat. Itärata tulee yhdistämään myös Porvoon uutena rautatiekaupunkina rataverkkoon ja tuo näin tuhansille uusille pendelöijille nopean yhteyden Vantaalle ja Helsinkiin. – Elinkeinoelämän näkökulmasta tänään tehty päätös on hyvin merkityksellinen. Itäradan vaikutusalueella on paljon suurteollisuutta ja kansainvälisiä yhtiöitä, joille toimivat kuljetus- ja liikenneyhteydet ovat elintärkeitä. Alueen yritysten ja toimijoiden yhteinen tahtotila on ollut itäisen Suomen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Itärata-hankkeen kautta, kiteyttää liikenne- ja viestintävaliokunnan Werning.

Kommentit

Jätä kommentti