Taksisääntelyn epäkohdat remonttiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää taksisääntelyssä esille tulleiden epäkohtien korjaamista välttämättömänä hallitusohjelman mukaisena toimenpiteenä. Lakiluonnos lähtee lausuntakierrokselle tänään ja tulee valiokunnan käsittelyyn syksyllä. 

Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018. Taksiliikenteessä tämä merkitsi alalle tulon helpottamista. Taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Enimmäishinnoista luovuttiin ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettavia vaatimuksia kevennettiin.

– Tästä se heikennys sitten alkoi. Epävarmuus lisääntyi ja kuluttajien luottamus palvelun laatuun heikkeni. Lisäksi taksipalvelujen hintojen hahmottamista ja vertailua pidettiin hankalana. Nyt ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaantalouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä, täsmentää liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Werning.

Taksiliikenneluvan edellytyksesi tulee yrittäjäkoulutus sisältäen kokeen suorittamisen.

Taksiyrittäjien tulee luvan säilyttämiseksi joko osallistua uuteen yrittäjäkoulutukseen tai vaihtoehtoisesti suorittaa hyväksytysti koulutuksen tietojen hallinnan osoittava yrittäjäkoe.

– Kuljettajakoetta kehitetään lisäämällä siihen uusi erikoisryhmien vapaaehtoinen kuljettajakoulutus, jonka avulla pystytään huomioimaan entistä paremmin erityisryhmien palveleminen, Werning sanoo.

– Taksiliikenneluvan haltijalla tulisi jatkossa myös olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä. Niiden taksiliikenneluvanhaltijoiden, joilla ei ole Y-tunnusta, tulisi hankkia sellainen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Näillä muutoksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta, Werning toteaa.

Valvonnan sujuvoittamiseksi sekä taksiyrittäjän että kuljettajan tulisi esitysluonnoksen mukaan huolehtia siitä, että taksiliikenteessä ajoneuvossa on aina mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös.

– Kuljettajalle voitaisiin määrätä näiden velvoitteiden rikkomisesta liikennevirhemaksu, Werning sanoo.

Werningin mukaan jatkossa kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksimittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää. Taksimittaria täytyisi käyttää kun, kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana.

–  Hinnoittelun läpinäkyvyyttä tullaan myös parantamaan. Esimerkkimatkan hinta esim. 10 km/15 min tai matkan kiinteä hinta tulee olla jatkossa selkeästi esillä. Muutosten tavoitteena on edistää asiakkaan mahdollisuuksia saada tietoa matkasta.

Kommentit

Jätä kommentti