SDP:n Mäkisalo-Ropponen ja Werning: Maakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeä työ turvattava

– Hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös järjestöjen aktiivisen roolin tunnistamista ja sidoksen vahvistamista. Tällä hetkellä tilanne on se, että järjestöjen rooli useiden maakuntien sote-keskus- ja rakennerahahakemuksissa on jäänyt ohueksi. Tästä syystä jätimme hallitukselle kirjallisen kysymyksen maakuntien sote-järjestöjen rahoituksen turvaamisesta, sanovat kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Paula Werning (sd).

Kuten ministerin vastauksesta ilmenee, on hallitus myös tiedostanut huolemme järjestöjen tärkeästä roolista. Jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että niiden toimintaedellytykset osana sosiaali- ja terveyspalveluja säilyvät, sillä ilman järjestöjen toimintaa sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu. Tämä edellyttää maakunnissa jatkossakin saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

– Tarvitaan parempaa valtakunnallista ohjeistusta sote-lainsäädännön sisällä, että asia huomioidaan yhdenvertaisesti kaikkialla ja yhteistyötä syvennetään, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Veikkauksen voittovaroista järjestöille jaettavan summan arvioidaan olevan ensi vuonna jopa 70 miljoonaa euroa pienempi. Kuntien taloudellinen heikko tilanne myös osaltaan hankaloittaa järjestöjen rahoitusta.

– Järjestöjen roolin kasvaminen ja rahoituksen väheneminen vaativat uudenlaista toimintatapaa, jotta järjestöjen toimintamahdollisuudet turvataan. Alueiden erilaisuuden huomioiva toiminta edellyttää riittäviä resursseja alusta alkaen ja siksi nyt suunnitteilla oleva viiden aluetyöntekijän malli on riittämätön järjestöjen ja sote-organisaation työn yhteensovittamiseen, Werning sanoo.

– Meillä on pitkät perinteet ja paljon hyviä toimintatapoja yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa. Olemme olleet tässä vahvoja edelläkävijöitä ja tämä asema tulee säilyttää myös tulevaisuudessa. Jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että jokaisella sotealueella järjestöillä on toimintaedellytykset niin että toiminnassa voidaan huomioida alueiden tarpeet, Mäkisalo-Ropponen ja Werning muistuttavat.

Kommentit

Jätä kommentti