Ravintoloille suora tukipaketti

7.5.2020


Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että Työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut kriisissä olevat ravintolatoiminnat erityisesti huomioon ja valmistanut ravintoloille kohdistetun suoran koronakorvauksen helpottamaan niiden liiketoimintaa.

Werning painottaa, että koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet ravintoloille kohtuuttomia. Lisäksi tuhansia työntekijöitä on lomautettuna ja osa irtisanottuina. 

Ministeriön esittämä korvauspaketti on arvoltaan noin 120 miljoonaa euroa ja se on kaksiosainen. Tarkoituksena on tukea ravintoloita työllistämisessä ja samalla hyvitetään kustannuksia, joita ravintolat eivät ole pystyneet sopeuttamaan johtuen rajoituksista. Tämä auttaa yritystä joustamattomien juoksevien kustannusten kompensoinnissa. Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa, josta vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta ja Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan tuet.

– Tällä tavalla ravintolayritykset saavat osan tuesta automattisesti eli sitä ei tarvitse hakea erikseen. Osa tuesta määräytyy sen mukaan, kuinka monta aiemmin lomautettua tai irtisanottua työntekijää ravintola sitoutuu työllistämään. Kertaluonteinen kompensaatio on 1000 euroa per kokoaikainen, ennen koronakriisin alkua, työsuhteessa ollut työntekijä, max. 800 henkilöstä. Ehtona on, että yrityksen on rajoituksen jälkeen maksettava työntekijälle kolmenkuukauden ajalta palkkaa vähintään 2500 euroa, Werning sanoo.

Werningin mukaan ministeri Haataisen valmisteleman tukipaketin korvaus maksettaisiin sen perusteella, kuinka paljon ravintolan myynti on pienentynyt. Korvaus on määrä saada yrityksen tilille mahdollisimman nopeasti. Työntekijöiden työllistämiseen kohdistettu tuki sen sijaan tulee hakea erikseen. Tuen myöntää ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

– Pidän erittäin tärkeänä, että ravintoloiden ahdinkoa pyritään lievittämään mahdollisimman paljon. Ei ole kenenkään etu, jos suurin osin pienyrittäjien pyörittämistä ravintoloista ajautuu konkurssiin. Ravintolat ovat yksi suurimmista työllistäjistä eikä meillä ole varaa konkursseihin ja lisäksi aiheuttaa joukkotyöttömyyttä ravintolatyöntekijöille. Tukien avulla pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni työntekijä voidaan työllistää jatkossakin, toteaa Werning tiedotteessaan.

Hallitus antaa tämän esityksen eduskunnalle lähipäivinä. Hallitus tulee edelleen määrätietoisesti sekä tilanteen mukaan tarkastamaan linjauksia, miten koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat tulevat etenemään.

Kommentit

Jätä kommentti