Perhevapaauudistus edistää tasa-arvoa merkittävästi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen perhevapaauudistusta merkittävänä saavutuksena. Uudistus toteutuu vihdoin yli 20 vuoden pohdinnan jälkeen tavoitteena astua voimaan 1.8.2022.

Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin työelämässäkin.

– Perhevapaat eivät ole jakautuneet perheissä tasan, sillä naiset ovat perheissä käyttäneet valtaosan vapaista. Tällä on ollut heikentävä vaikutus naisten asemaan työelämässä, toimeentulo on ollut katkolla monesti useampaan kertaan, työssä eteneminen on ollut haasteellista ja eläkekertymää ei tule. Perhevapaauudistuksella onkin tavoitteena saada aikaiseksi perheiden sisäisen lastenhoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken, Werning toteaa.

Järjestelmää joustavoitetaan niin että perhevapaita voivat käyttää tasapuolisesti molemmat vanhemmat. Lisäksi niitä voi käyttää aiempaa useammassa osassa tai osa-aikaisesti.

– Tarkoitus on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun samalla autetaan jaksamaan paremmin arjen paineita, Werning sanoo.

Vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivää, jonka voi jakaa molempien vanhempien kesken. Vanhempainrahaoikeus määräytyisi jatkossa pääsääntöisesti samoin perustein riippumatta perhemuodosta tai vanhempien sukupuolesta.

Werning huomauttaa, että myös varhaiskasvatuslakiin ja kotihoidon tukeen on tulossa muutoksia selkeyttämään perheiden tilannetta.

– Esimerkiksi jatkossa oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi jo sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää 9 kuukautta. Tällä hetkellä se on mahdollista vanhempainrahakauden jälkeen. Mitä tulee kotihoidontukeen, niin keskeinen muutos tämän hetkiseen tilanteeseen olisi se, että oikeus kotihoidontukeen voisi alkaa lapsen ollessa noin puolivuotias. Siis ennen jo lapsen varhaiskasvatusoikeuden alkamisikää.

– Perhevapaauudistus on laaja kokonaisuus, johon perheiden kannattaa tutustua tarkemmin, sillä se tuo tullessaan huomattavia parannuksia moneen epäkohtaan. Pidän perhevapaauudistusta erittäin tervetulleena, Werning kiteyttää.

Kommentit

Jätä kommentti