Oppivelvollisuus 100-vuotta, ministeriöltä tasa-arvorahoitukseen lähes 70 miljoonaa euroa

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee opetusministeriön myöntämästä 67,8 miljoonan tasa-arvorahoituksesta osana Oikeus Oppia-ohjelmaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin. Avustus koskee vuosia 2021-2022. Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. – Olen erittäin tyytyväinen tähän opetusministeriön merkittävään panostukseen. On tärkeää, että tasa-arvo säilyy niin köyhien kuin rikkaidenkin alueiden välillä. Suomi on tunnettu ympäri maailmaa korkeatasoisesta koulutuksestaan ja näin toivon myös jatkossa olevan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tähän tasavertainen oikeus, Werning sanoo. Avustus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja auttaa vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi. – Kouvolalle myönnettiin 793 000 euroa, jotka voidaan käyttää esi- ja perusopetuksessa tasa-arvorahoitusta opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenhoitajat tai avustajat) ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Näihin tarkoituksiin Kouvolalle myönnettiin 180 000 euroa, toteaa Werning tyytyväisenä. Werning yhtyy kuntien ja kaupunkien antamaan palautteeseen, jonka mukaan avustusta pidetään tärkeänä osana paikallisen tason työtä koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi. Hankkeilla on pystytty mahdollistamaan paikalliset tarpeet tunnistavia toimenpiteitä.

Kommentit

Jätä kommentti