Odotettu taksilain korjausremontti hyväksymistä vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että yksi liikenne- ja viestintävaliokunnan suurista urakoista saatiin valmiiksi mietinnön valmistumisen myötä ja taksilain korjauspaketin käsittely alkaa tänään eduskunnassa.

Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen on kiinnitetty huomiota.

– Keskusteluissa taksialalla työskentelevien henkilöiden kanssa yksi usein esille noussut asia on ollut taksikuljettajien koulutukseen liittyvät ongelmat. Pidänkin hyvänä, että tämä huoli on huomioitu myös lainvalmistelussa. Esityksessä mainitaan mm., että taksikuljettajan kokeen sisältöä täsmennetään lain tasolla ja vilpistä kokeen suorituksessa seuraa automaattisesti kuuden kuukauden kielto. Vasta tämän jälkeen on kokeen uusiminen mahdollista. Näen myös hyvänä asiana sen, että erityisryhmien kanssa toimimiseen panostetaan vapaaehtoisuuteen pohjautuvan koulutuksen kautta, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Werning sanoo.

Monella asiakkaalla on kokemus, että palvelun saaminen riittävällä kielitaidolla on haasteellista. Tämä aiheuttaa konkreettisia ongelmia esimerkiksi siinä, että asiakas pääsee haluamaansa määränpäähän luotettavasti.

–  Katson välttämättömäksi, että asiakas saa palvelua ymmärrettävästi. Siksi onkin hyvä, että esityksen mukaan taksinkuljettajilta tullaan edellyttämään riittävää kielitaitoa. Tämä tulee olemaan tärkeässä roolissa myös taksikuljettajakokeen suorittamisessa, sillä siitä tulee hyväksytysti selviytyä itsenäisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Itse näen, että näillä toimilla on suora vaikutus parempaan laatuun ja turvallisuuden lisäämiseen, painottaa Werning.

Tämä taksilain korjauspaketti tulee todella tarpeeseen, pitäen sisällän monia parannuksia, ja päätös uudistuksen etenemisestä on nyt eduskunnan käsissä.

Kommentit

Jätä kommentti