Marinin hallitus teki sen, sote-uudistus voi käynnistyä!

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee tänään eduskunnan tekemästä päätöksestä. Eduskunta äänesti sote-uudistuksen puolesta vihdoin 12 vuoden väännön ja 9 pääministerin jälkeen Marinin hallitus ministeri Kiurun määrätietoisella johdolla sai sen aikaiseksi.- Tämä esitys on kaikkien hallituspuolueiden mittavan yhteistyön tulos. Lopputulokseen tarvittavaa joustoa ja yhteistyökykyä on kuitenkin löytynyt riittävästi kaikista ryhmistä, Werning toteaa.Uudistuksen tarkoitus on lisätä ihmisten välistä yhdenvertaisuutta turvaamalla ihmisten tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut, riippumatta kenenkään taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta.- Näin parannetaan yhdenvertaista julkista terveydenhuoltoa. Sote-uudistuksella vahvistetaan peruspalveluita, ennaltaehkäisevää palvelua ja nopeaa hoitoon pääsyä, Werning tarkentaa.Suomi on ollut ainoa valtio maailmassa, jossa terveydenhuollon rahoittaa yksittäinen kunta. Jatkossa hajanaisista, kuntien ja kuntayhtymien järjestämistä palveluista siirrytään 22 hyvinvointialueen järjestelmämalliin.- Tämä uudistus parantaa myös demokratiaa, sillä suorilla tulevilla vaaleilla valitaan aluevaltuutetut vastaamaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Pidän tärkeänä, että kiinnostuneet asettuvat ehdolla ja kansalaiset käyttävät äänioikeuttaan. Tämä siksi, että valitut henkilöt vastaavat jatkossa alueen ihmisten hyvinvoinnista, Werning painottaa.Hyvinvointialueet tulevat muodostamaan toimijoiden yhtenäisen palvelurakenteen, johon kootaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut saman tahon vastuulle.

– Tällä tavalla huolehditaan siitä, että asiakkaan palvelut ovat oikea-aikaisia ja kustannusvaikutteisia, kun järjestäjä ei voi siirtää vastuuta toiselle, Werning täsmentää.Hyvinvointialueiden rahoitus hoidetaan valtion rahoituksen, asiakas- ja käyttömaksujen sekä myyntitulojen kautta. Alueilla ei ole muita merkittäviä tulonlähteitä.- Rahoituksesta on liikkunut paljon vääristeltyä tietoa. Haluan täsmentää, että yhdelläkään hyvinvointialueella rahoitus ei tule vähenemään Werning sanoo.Hyvinvointialue voi tuottaa palveluja hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, jos tehtävien hoitaminen niin vaatii.

– Tämä edellyttää yksityiseltä palveluntuottajalta palvelujen kokonaisuuteen nähden riittävää osaamista sekä palveluksessa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä toimintakyvyn takaamiseksi. Lisäksi sen on oltava tarpeeksi vakavarainen, jotta se pystyy huolehtimaan toiminnasta ja sen jatkumisesta, Werning toteaa.Werning toteaa uudistuksessa nousevan lisäksi esille vahvasti järjestöjen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisevässä työssä, asiantuntijaroolissa sekä palvelujen tuottajana.- Järjestöt ovat uudistuksen jälkeen niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin ensiarvoisen tärkeä yhteistyökumppani.

Kommentit

Jätä kommentti