Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita käyntiin Kouvolassa

Vuoden perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut 300 miljoonan euron tasokorotus. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylän pidossa on 362 miljoonan euron lisärahoitus. Lisäys on noin 30% vuoteen 2019 verrattuna.

– Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpidon määrärahan 4 miljoonan euron lisäys tulee tarpeeseen, jotta liikenneympäristön parantamisesta pystytään huolehtimaan entistä paremmin, Werning sanoo.

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään. Alueellisten investointihankkeiden toteutus tapahtuu ELY-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksen turvin.

Vuonna 2020 käynnistetään tai toteutetaan myös pieniä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita ympäri Suomea. Kouvolassa Ahlmanintien liittymän parantaminen Maitolahdentienliittymässä on yksi toteutettava hanke ja toinen on Inkeroistentien kevyenliikenteen väylä.

– On tärkeää, että Ahlmanintien liittymä parannetaan Maitolahdenliittymässä. On tosiasia, että tienkäyttäjän varovaisuudesta huolimatta huonot liittymät ovat suuri liikenneturvallisuuden riski. Liittymän parantamisella voidaan ohjata tienkäyttäjää oikeiden ratkaisujen tekemiseen liittymäalueella, kiteyttää Werning.

Tämä kesä on osoittanut sen, että pyöräily liikkumisen muotona on lisääntynyt runsaasti.

– On hieno uutinen, että Inkeroistentien kevyenliikenteenväylä vihdoinkin toteutuu. Tämän erittäin vilkkaan tien varrella liikkuu runsaasti ihmisiä kävellen, pyöräillen ja mopoillen. Uskon vahvasti siihen, että valitettavien tapaturmien määrä tällä tieosuudella saadaan pienentymään kevyenliikenteenväylän myötä huomattavasti, Werning toteaa.

Kommentit

Jätä kommentti