Kouvolalle hyviä uutisia valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että nyt otettiin kunnon harppaus, kun luonnos 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi saatiin valmiiksi.
Tämä parlamentaarisesti tehty liikennesuunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Hallituskausittain päivitettävän ja 12 vuodeksi kerrallaan laadittava suunnitelma kattaa vuodet 2021-2032. Liikenne- ja viestintäministeriö on nyt julkaissut suunnitelmaluonnoksen ja vaikutusten arvioinnin jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle tammikuussa 2021.

 • Se linjaa koko maan liikenneverkon kehittämistä, rakentamista ja kunnossapitoa sekä korjausvelan vähentämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaan, Werning toteaa.
  Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on asetettu kolme tavoitetta tehokkuus, saavutettavuus ja kestävyys.
 • Tässä suunnitelmaluonnoksessa huolehditaan liikenneverkkomme kunnosta entistä paremmin ja sen avulla korjausvelka painuu laskuun. On erittäin tärkeää, että koko maa huomioidaan tasavertaisesti ja kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti, Werning painottaa.
  Maantieverkon osalta Kymenlaakson huoli on kuultu. Kouvolalle, kuten myös Kotkalle tieto siitä, että suurimmissa kehittämistarpeissa olevien teiden joukkoon on listattu myös Vt15, on tervetullut uutinen.
 • Olen usein tuonut esille sitä, että Vt 15 saaminen mukaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on ensiarvoisen tärkeää. Tämä on se reitti, mitä pitkin maakuntamme tärkein tieliikenneinfrahanke tulee etenemään, Werning sanoo.

Rataverkon osalta valtio pitää kunnossa ja kehittää nykyistä rataverkkoa. Muun muassa Savon- ja Karjalanratojen (Kouvola-Kuopio, Kouvola-Joensuu, Kouvola-Imatra) kehittämistä jatketaan.

 • Tämä on tärkeä uutinen, sillä ratojen kunnossapidon tarve näillä rataosuuksilla on suuri, Werning toteaa.
  Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan myös uudet nopeat raideyhteydet ja ne pyritään toteuttamaan hankeyhtiöiden kautta. Itäiseen Suomeen suuntautuvaa raideliikennettä edistetään hallitusohjelman mukaisesti ja tämän suunnitelman pohjana toimii liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaisesti Porvoo–Kouvola -linjaus.
 • Itäiseen suuntautuvasta uudesta raidelinjauksesta tehtyjen selvitysten mukaan kiistatta paras vaihtoehto on juuri tämä ministeriönkin esittämä linjaus. Nyt on tärkeää, että tämä useampaa kuin joka kolmatta suomalaista koskettava Itärata-hanke etenee, Werning päättää.

Kommentit

Jätä kommentti