Kouvola-Kotka raideväli erinomainen digiradan pilottihanke

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä Kouvola – Kotka raideväli olisi erinomainen uuden radioverkkopohjaisen, junien kulunvalvontajärjestelmän pilotoinnin kohde

Suomen rautatieliikenne alkaa olla uudistusta vailla. Lähes koko Suomen rataverkko on varustettu junien kulunvalvonnan (JKV) ratalaitteilla ja tämän järjestelmän käyttöikä päättyy 2020-luvun lopussa.  Valmistautuminen uuden teknologian käyttöönottoon on jo aloitettu.  Painetta uudistukselle tuo myös se, että EU-sääntely velvoittaa Suomen siirtymään kohti Euroopan yhtenäistä rautatiealuetta vähintään TEN-T-ydinverkon osalta ja varustamaan rataosat niin sanotulla ERTMS-järjestelmällä. 

– Uusi digitaalinen kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaisi ratakapasiteetin kasvattamisen, täsmällisyyden parantamisen sekä junien ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla. Myös erilaisten häiriöiden vaikutukset ja kesto pienenisivät. Uusi teknologia sujuvoittaisi raideliikennettä Kouvola – Kotka välillä, Werning sanoo.  

Digirata-hanke jatkuu kevääseen 2021 asti ja sitä ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön asettama ohjausryhmä. Hallitus vauhdittaa teollisia investointeja ja nyt käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa haetaan valtion rahoitusta 11 miljoonaa euroa testiradan ja -laboratorion toteuttamiseen.

– Kouvolan sijainti metsäteollisuuden, satamien ja Venäjän välissä on vahvistanut Kouvolan asemaa Suomen rautatiekaupunkina. Hamina-Kotka sataman vilkkaan liikenteen yhdistäminen Kouvolan suureen rautatiekeskittymään on Kymenlaakson vahva valtti, kun puhutaan tavaraliikenteen kuljettamisesta. On erittäin perusteltua, miksi tämä raideosuus kannattaisi valita pilotoinnin kohteeksi, Werning toteaa.

Werning toteaa lopuksi tiedotteessaan tosiasian olevan, että Suomessa tullaan tarvitsemaan pian uusi junien kulunvalvontajärjestelmä. Moderni radioverkkopohjainen järjestelmä on tulevaisuuden ratkaisu ja sen hyödyt ovat merkittävät. Päämäärätietoinen eteneminen kohti raideliikenteen digitalisaatiota on väistämättä osa rautateiden tulevaisuutta. 

Kommentit

Jätä kommentti