Hallituksen pitkäjänteisyys näkyy jälleen liikennepanostuksissa

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa vuoden 2022 talousarvioesityksen tukevan hallitusohjelman mukaisesti väyläverkon ylläpitämistä ja kehittämistä jatkossakin. Väyläverkon kehittämiseen panostetaan myös merkittävästi enemmän, kuin viime kaudella.

Keskeneräisiä kehittämishankkeita on käynnissä yli 2 miljardin euron edestä, joka on puoli miljardia enemmän, kuin viime hallituskaudella.

– Suomen ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui keväällä vuosille 2021-2032. Tämä on merkittävä saavutus, sillä pitkäjänteinen suunnitelma antaa liikenteen kehittämiseen paremman mahdollisuuden, Werning painottaa.

Liikenne 12-suunnitelman pohjalta Väyläviraston laatima 8-vuotinen investointiohjelma on ollut lausuntakierroksella, joten päätökset ensi vuodelle kaavailluista liikennehankkeista on mahdollista tehdä vasta myöhemmin.

– Myös Kymenlaaksossa odotetaan päätöstä VT-15 edistämisestä malttamattomina. On kuitenkin tärkeää, että nämä esitetyt hankkeet käydään huolella läpi ennen niiden hyväksymistä, Werning sanoo.

Liikenteen ilmastotoimiin panostetaan jatkossa tukemalla fossiilittoman liikenteen tiekarttaa veroratkaisuilla, kuten päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatukien edistämisellä. Tarkoituksena on poistaa täyssähköautojen autovero ja siirtää verotus ajoneuvon perusveroon.

– Liikenteen päästöjen vähentämisessä edetään vaiheittain tuet ja kannusteet edellä. Näin varmistetaan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen. Tämä auttaa myös luomaan kasvua ja työpaikkoja Suomeen, Werning huomauttaa.

Werningin mukaan hallitus tulee edelleen panostamaan kyberturvallisuuteen keväällä hyväksytyn periaatepäätöksen mukaisesti.

– Kokonaisturvallisuuden kannalta kyberturvallisuuden kehittäminen on mielestäni erittäin tärkeää ja siihen pitää investoida, sillä tässä nykymaailmassa emme ole enää turvassa kuten ennen. Olemme yhä enemmän riippuvaisia tietoliikenneyhteyksissä digitalisaation kehittyessä ja laajentuessa. Samalla, ikävä kyllä, myös kyberuhkat lisääntyvät.

Kommentit

Jätä kommentti