Ensi vuoden budjetti vahvistaa Suomen oikeusjärjestelmää

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa oikeusministeriön hallinnonalan kohdistettavien määrärahojen olevan ensi vuoden budjetissa noin miljardi euroa. Kehyksen mukainen vuoden 2022 määräraha on n. 50 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuoden 2022 määräraha oli vuoden takaisessa kehyspäätöksessä.

-Ensi vuoden budjetin on tarkoitus vahvistaa Suomen oikeusjärjestelmää. Lisämäärärahoja kohdennetaan mm. rikosasioiden käsittelyketjuun, videoneuvottelujen tukemiseen tarkoitettujen laitteiden lisäämiseen sekä oikeudenkäyntien ja asioinnin sujuvoittamiseen, Werning tarkentaa.

Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja niin että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät.

– Pidän tärkeänä, että koko rikosketjun resursointi säilytetään oikeasuhtaisena. Näin poliisin rikostorjunnan laajenemisesta ei seuraisi käsittelyaikojen pidentymistä oikeuslaitoksessa eikä voimavaraongelmia Rikosseuraamuslaitoksessa. Lisäksii koronapandemia on esimerkiksi lisännyt lähisuhdeväkivaltatapauksia ja nuorten kokemaa väkivaltaa. Siksi rikosuhripäivystysten lisäresursointi on tärkeää, Werning painottaa.

Myös ylivelkaantumisen ongelmien kitkemiseen on ryhdytty eri toimin.

– Ylivelkaantumisen torjunnan tehostamiseksi talous- ja velkaneuvonnan resursseja on jo vahvistettu. Lähivuosina ylivelkaantumisen torjuntaa tehostetaan lisää perustamalla positiivinen luottotietorekisteri. Näin velallisen asemaa parannetaan velkajärjestelyssä sekä tuetaan yrittäjien pääsyä uuteen alkuun. Myös pienituloisten ulosottovelallisten aseman helpottamista selvitetään ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskeva esitys tulee eduskunnan käsittelyyn vielä ennen kesää, Werning täsmentää.

Lakivaliokunnan jäsen Werning pitää myös tärkeänä niitä väliaikaisia toimia, joita on sovellettu koronaviruspandemiasta johtuen useampaan otteeseen. Näitä ovat olleet esimerkiksi kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, konkurssilakia ja ulosottokaarta kansalaisten ja yritysten aseman helpottamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti