Asiakasmaksulain tärkeä uudistus vihdoin käyntiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen asiakasmaksulain uudistusta hyvin tärkeänä toimenpanona. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.
Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalveluiden maksujen määräytymisperusteet.

 • Terveyspalveluissa on tarkoitus jatkossa järjestää perusterveydenhuollossa hoitajakäynnit maksuttomiksi. Tämä lisää alueellista tasa-arvoa merkittävästi. Tärkeä uudistus on myös alaikäisten poliklinikkakäyntien muuttaminen ilmaisiksi. Muita maksuttomia terveyspalveluja ovat jatkossa myös tärkeä perusterveydenhuollon mielenterveystyö sekä kouluterveyshuolto kaiken ikäisille. Edellä mainitut uudistukset ovat erittäin tervetulleita, Werning painottaa.
  Maksukaton laajennukset helpottavat jatkossa monen kansalaisen elämää.
 • Laajennus tulee jatkossa koskemaan suun terveydenhuoltoa sekä tilapäistä kotisairaanhoitoa ja – sairaalahoitoa. Myös terapiahoidot laajenevat käsittäen muutakin, kun vain fysioterapian. Maksukatto tulee käsittämään lisäksi toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut, Werning sanoo.
  Pitkäaikaisten asumispalvelujen maksujen määräytymisperusteet tulevat vihdoin lakisääteisiksi.
 • On hienoa, että nykyinen hallitus osoittaa tässäkin ihmislähtöisen ajattelutavan toteuttaessaan määrätietoisesti tätäkin uudistusta. Jatkossa palveluasumisen maksu vastaisi pitkälti pitkäaikaisen laitoshoidon maksua. Tämä tarkoittaa sitä, että maksu on jatkossa 85% tuloista, jolloin vähimmäiskäyttövara on 164 euroa kuukaudessa pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, Werning toteaa.
  Kansanedustaja Werningin mukaan pitkäaikaisen ns. tavallisen palveluasumisen maksu siis vastaisi jatkossa säännöllisen ja jatkuvan kotona annettavan palvelun maksua.
  Myös maksujen huojentaminen otetaan huomioon paremmin. Huojentamisen ensisijaisuutta korostetaan toimeentulon saajille ja huolehditaan, että kunnissa säädetään velvoite siitä, että asiakas saa myös tiedon huojentamissääntelystä, Werning huomauttaa lopuksi

Kommentit

Jätä kommentti