Ajokorttilain muuttaminen tarpeellista

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tarpeellisena, että LVM valmistelee vuonna 2018 voimaan tulleen ajokorttilain muuttamista.

Lakimuutoksen taustalla oli tavoite selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Tämän uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä väheni ja tutkinnon merkitys kasvoi. B-ajokortin suorittamisen monivaiheisuudesta luovuttiin. Lisäksi opetuslupaopetuksessa opettajalta ei enää vaadita teoriakokeen suorittamista ja siksi monen osaaminen on puutteellista.

–  Uudistuksen myötä 17-vuotiaiden ikäpoikkeuslupien myöntämisperusteita höllennettiin. Se ei ole huono asia, että nuorten liikkumista helpotetaan. Nyt valmisteilla olevan uudistuksen myötä on edelleen tarkoitus joustavoittaa ajokortin hankintaa. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että ajolupaan oikeuttava opetusmäärä on riittävä niin teoria- kuin ajo-opetuksen suhteen, Werning toteaa.

Lehdissä on uutisoitu myös usein parin viime vuoden aikana nuorten kuljettajien ajohurjastelusta. Tämä on johtanut useisiin liikenneonnettomuuksiin sekä – kuolemiin. Nuori ikä on riskien arvioinnin ennakointiin vaikuttava ja lisäksi iän tuoma kokemus ja liikennekypsyys puuttuvat.

–  Tilastoita tarkasteltaessa on havaittavissa, että usein syynä ajokieltoon määräämiselle on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, joka 17-vuotailla uusilla B-ajokorttiluokan kuljettajien kohdalla on noin 40%. Ikävä kyllä tämä ilmiö toistuu myös 18-vuotiaiden kohdalla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että muutostarpeita nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi arvioidaan, Werning painottaa.

Nyt kun LVM on ottanut ajokorttilain muuttamisen valmisteluun, niin samalla olisi hyvä huomioida opetusluvilla opiskelevien tilanne. Opetuspolkimien katsastamattomuus on noussut esille uudistusta tarkasteltaessa.

– Asennuksissa on havaittu monia puutteita, jotka ovat estäneet ajokokeeseen lähtemisen. Lisäksi esille on tullut ristiriitaisia havaintoja. Esimerkiksi ajoneuvo on ollut vuosikatsastuksessa, jossa opetuspolkimessa vikoja ei ole havaittu ja kuitenkin tutkinnossa on voitu todeta jarrutehon puutteellisuus tai polkimen olleen ajoneuvossa kiinnitettynä vain irralliseen levyyn, Werning huomauttaa.

Werning pitää huolestuttavana myös sitä, jos ajo-opetus perustuu pitkälti simulaattoriopetukseen. Näin käsittelytaidot jäävät heikoiksi eikä ajoneuvon ulottuvuudet ole hallinnassa.

– Kun rata-ajoharjoitukset ovat riittämättömät varsinkin talvikeleillä tai muuten liukkaalla ajettaessa, tilannenopeuden valinta on erityisen vaikea niille, jotka tämän osion ovat suorittaneet simulaattorissa. Ajorataharjoituksia tulisi ehdottomasti lisätä, myös senkin takia, että kohta ajoratoja ei enää ole niiden käyttämättömyyden vuoksi, ja toivon, että näin ei kävisi. Nämä edellä mainitsemat seikat on hyvä tarkastella ajokorttilain muuttamisen yhteydessä, Werning kiteyttää lopuksi.

Kommentit

Jätä kommentti