Paula Werning

Toimielinjäsenyydet ja tehtävät eduskunnassa:

Lakivaliokunta (jäsen) 18.06.2019
Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 18.06.2019–
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 18.06.2019–
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 18.06.2019–
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 18.06.2019–
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 18.06.2019–
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 19.06.2019–

Postin hallintoneuvoston jäsen 2019-

Palosuojelurahaston hallituksen jäsen toimikaudella 1.3.2020 – 28.2.2023