Paula Werning

Yleinen

OIKEUDENMUKAISUUTTA JA TASA-ARVOA TARVITAAN!

Hallituksen arvostus tavallista ihmistä kohtaan on minimaalinen. Hallituksen toiminnasta heijastuu kylmyys ja välinpitämättömyys. Porvareiden katse on pyörinyt kummasti oman navan ympärillä ja ajatukset siinä, kuinka vahvistetaan hyväosasisten asemaa Suomessa.  Inhimillisyydestä ja tasapuolisuudesta on turha puhua, kun tarkastellaan hallituksen toimia! Hallituksen ohjenuorana näyttää olleen toteamus: Lyödään jo lyötyä!

Tosiasia on, että tuloerot Suomessa ovat kasvaneet. Rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät ovat köyhtyneet entisestään. Perusturvan tasoa on hallituksen toimesta laskettu niin alas, että ihmisarvosta on turha puhua.

Taloustilanne suomessa on ollut haasteellinen, mutta se ei ole perheiden, palkansaajien, opiskelijoiden, työttömien tai eläkeläisten syytä. On väärin, että hallitus on laittanut edellä mainitut ryhmät maksumiehiksi!

Moni tavallinen ihminen taistelee jatkuvasti arjessa selviytymisen kanssa. Monelle arki on sitä, että pohditaan riittääkö palkka elämiseen, onko eläke niin suuri, ettei tarvitse tehdä valintoja ruoan ja lääkkeiden oston välillä. Moni työtön on arjessaan selviämisen äärirajoilla. Jatkuva huoli seuraavasta päivästä on kestämätön!

Sipilän hallituksen leikkaukset lapsilisään, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan sekä leikkaukset peruspäivärahaan ovat kiristäneet perheiden arkea. Kansaneläkkeeseen kohdistuneet leikkaukset ovat kurjistaneet eläkeläisen jo ennestään haasteellista arkea. Yleisen asumistuen perusomavastuuosuuden suurentaminen on ollut monen arjessa äärettömän merkityksellinen asia.

Opiskelijan arki on myös tiukentunut entisestään! Hallituksen lupaukset siitä, että opiskelusta ei leikata oli silkkaa valhetta! Ammatillisen koulutuksen määrärahoista leikattiin Sipilän hallituksen toimesta 190Me! Opiskelijoiden opintorahan osuutta pienennettiin ja lainaosuutta kasvatettiin. Todistettavasti hallitus on leikannut opiskelijoiltakin varsin kiitettävästi!

Lapsissa on tulevaisuus! Sipilän hallituksella on outo tapa osoittaa tämä. Lapsiperheiden arki on tiukentunut tiukentumistaan. Vanhempainvapaan päivärahoja leikattiin ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitettiin.

Jos hallitus ei arvosta opiskelijoiden tai lapsiperheidenkään arkea niin ei se arvosta työssäkäyviä yhtään sen enempää! Vuotuista työaikaa pidennettiin 24h, KIKY leikkasi julkisen sektorin lomarahoista 30%. Työsuhdeturvaa heikennettiin koeaikaa pidentämällä, takaisinottovelvollisuutta lyhennettiin ja pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuutta helpotettiin.

Työttömän kohtelu on ollut törkeää. Aktiivimalli on leikannut työttömyysturvaa ja työnhausta on tehty melkoista teatteria!

Onko sinun mielestäsi nämä mainitsemani seikat hyväksyttävissä? Oletko sinä sitä mieltä, että hallituksen toimet ovat olleet oikeudenmukaisia ja tasapuolisia? Epäilen kyllä, että en ole ainut, jonka mielestä hallitus lyö lyötyä!