Paula Werning

Yleinen

Hallitusohjelmasta

Hallitusohjelma on valmis ja sitähän se neuvotteleminen on, että tullaan vastaan ja sovitaan, haetaan yhteistä linjaa. Kun kukaan osapuoli ei huuda hurraa, mutta kaikki voivat elää tuloksen kanssa suhtˋ tyytyväisenä niin silloin neuvotteluiden tulos on onnistunut.
Muutamia kohtia nostan esille joihin demarina olen tyytyväinen.
Koti ja asuinen kuuluu meille kaikille. Pidän hyvänä sitä, että kohtuuhintaisten kotien rakentamista lisätään, lähiöitä kehitetään kokonaisvaltaisesti ja uusi lähiöohjelma käynnistetään. Kenenkään ei pidä kärsiä sisäilmaongelmista ja on hyvä, että niihin puuttaan.
Hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota elinvoimaiseen Suomeen. Pitää olla rohkeutta investoida kasvuun; tutkimukseen, osaamiseen ja innovaatioon. Hallitus käynnistää merkittäviä liikenneinvertointeja ja uskon, että kirjaukset Itäradasta ja 12 vuotinen pitkäjänteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma auttaa meitä maakunnassakin viemään alueen liikennehankkeita hallitusti eteenpäin.
Hiilineutraali Suomi on meillä tulevaisuuden tavoitteena ja suunta 2035 jälkeen matka jatkuu kohti hiilinegatiivisuutta. Suomella on pyrkimys maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.
Hallitusohjelmassa on kirjauksia kohti kestävän talouden Suomea. Tulevaisuudessa tehdään investointeja joilla vahvistetaan talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä. Minusta on tärkeää, että harmaa talous on huomioitu ja harmaata taloutta vastaan on tehty laaja ohjelma. Puuttuminen kansainväliseen veronkiertoon on aiheellista ja hyvä, että se on kirjattuna.
Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi on meidän kaikkien etu. Sote-uudistuksessa on palattu alkulähteille. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen oli alkujaankin uudistuksen tavoite. Laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kuuluvat ihan jokaiselle. Se mihin olen erittäin tyytyväinen on, että palveluiden tuottajan vastuu on julkisella puolella ja niin yksityinen kuin kolmassektori täydentävä tätä omalta osaltaan. Nyt lakiin tullaan kirjaamaan 0.7 sitova hoitajamitoitus ja perusterveydenhuoltoon satsataan. Vaali kentillä puhuttiin eläkeköyhyydestä ja nyt on aika lunastaa lupauksia. Hallitusohjelmaan on kirjattu pienimpien alle 1000e eläkkeensaajien eläkkeiden korotus nettona 5++e/kk, tämä on hyvä alku vähentämään eläkeköyhyyttä Suomessa.
Jokainen meistä haluaa asua turvallisessa ja oikeudenmukaisessa Suomessa. Poliisien määrää tullaan lisäämän, tahalliseen tai törkeään alipalkkaukseen puuttumiseen pohditaan keinoja. Seksuaalilainsäädännön kokonaisuudistus toteutetaan ja raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.
Osaaminen on perusta elinvoimalle. Oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen tapahtuu ja toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Pitää muistaa, että noin joka kuudes 25 vuotta täyttänyt on pelkästään peruskoulun varassa. Se ei riitä työllistymiseen. Tämä hallitus toteuttaa subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille ja ryhmäkokoja pienennetään. Varhaiskasvatukselle tehdään laatuohjelma. Siispä koulutukseen investoidaan merkittävästi.
Suomi on osa maailmaan. Suomi laatii kokonaisvaltaisen Afrikka-Strategian ja toimii EU.ssa, OECD:ssa ja YK.ssa aktiivisesti aggressiivisen verosuunnittelun, veronkierron ja haitallisen verokilpailun hillitsemiseksi.
Meillä tulee olla luottamuksen ja tasa-arvoisen työmarkkinoiden Suomi. Aktiivimallin leikkuri puretaan ja tämä koskettaa kymmeniä tuhansia työttömiä. Hallitus toteuttaa kunnianhimoisen ja perheiden hyvinvointia tukevan perhevapaauudistuksen. Pätkätöissä ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asemaa parannetaan.
Että sellaista muun muassa… 160 sivua sisäistettävää! Eli on illoiksi puuhaa…

Terveisin,

Paula Werning
kansanedustaja