Tiedotteet

VR:n palvelutaso turvattava myös Itä- ja Kaakkois-Suomessa

VR käyttää koronakriisiä tekosyynä keskittäessään johdonmukaisesti palveluitaan pääkaupunkiseudulle. Heikennykset koskevat erityisesti junahenkilöstöä ja nyt YT-menettelyn kohteena ovat konduktöörit. Supistamistoimet kohdentuvat pääosin Itä- ja Kaakkois-Suomeen, sanovat liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Paula Werning ja Seppo Eskelinen. Jo aiemmin tehdyillä päätöksillä rautatieliikenteen…

Taksilaki voimaan astumista vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää erittäin tärkeänä liikenne- ja viestintävaliokunnan taksilakiin tekemiä hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia, jotka eduskunta hyväksyi yksimielisesti. Tavoitteena oli korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen kiinnitettiin huomio. – Taksikuljettajien…

Odotettu taksilain korjausremontti hyväksymistä vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että yksi liikenne- ja viestintävaliokunnan suurista urakoista saatiin valmiiksi mietinnön valmistumisen myötä ja taksilain korjauspaketin käsittely alkaa tänään eduskunnassa. Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan,…

Ajokorttilain muuttaminen tarpeellista

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tarpeellisena, että LVM valmistelee vuonna 2018 voimaan tulleen ajokorttilain muuttamista. Lakimuutoksen taustalla oli tavoite selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Tämän uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä väheni ja tutkinnon merkitys kasvoi. B-ajokortin suorittamisen monivaiheisuudesta…

Kymenlaaksolaisten oikeus yhdenvertaisiin terveyspalveluihin tulee turvata

Kansanedustaja Paula Werning (sd) korostaa: Kymenlaakso on valmis sote-uudistukseen. Kymenlaaksossa on tehty valtavasti töitä sen eteen, että alueen terveys- ja sosiaalipalvelut tuotetaan yhdenvertaisesti jokaiselle asukkaalle, jokaisena hetkenä. Kymsote on perustettu juuri tätä varten ja toimintaa kehitetään edelleen, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi…

Edellytykset ohjauskeskuksen siirtämiselle tai yhdistämiselle ovat riittämättömät

Kansanedustaja Paula Werning (sd) mukaan Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Fintraffic ilmoitti 9.2.2021, että Kouvolan ja Helsingin raideliikenteen ohjauskeskuksien yhdistämisen osalta päätöstä ei ole tehty ja tilannetta arvioidaan…

Kouvolan raideliikenteen ohjauskeskuksen osalta kokonaisuuden tarkastelu on tarpeellista

Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Asian tiimoilta on käyty hyviä neuvotteluja Fintraffic Raiteen kanssa. – Ymmärrän hyvin yhtiön toiminnan tehostamistarpeet, mutta on tärkeää tarkastella tätä asiaa suurempana kokonaisuutena.…

Talouspoliittiselta ministerivaliokunnalta vihreää valoa Itäradalle

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti syyskuun lopulla, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola linjauksen eli Itäradan kanssa. Samaan aikaan on kuitenkin pidetty esillä mahdollista Rantarata-linjausta Porvoon-Loviisan-Kotkan kautta. Itärata-linjauksen takana on yksimielisenä ja yhtenäisenä rintamana koko itäinen Suomi. Vankasta ja laajasta…

Odotettu sote-uudistuksen käsittely käynnistyi eduskunnassa

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee, että sote-uudistus saatiin aikataulun mukaisesti eduskunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan Suomeen muodostettaisiin 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien ja kuntayhtymien nykyisin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla olisi 4 hyvinvointialuetta. Sosiaali-…

Kouvolalle hyvä uutinen ” joululahjarahoista” liikennehankkeeseen

Kansanedustaja Paula Werning, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen (sd), toteaa olevansa tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan lisäysiin vuoden 2021 talousarvion liikennehankkeisiin. Lisäyksiä on perinteisesti kohdennettu pienehköisiin alueellisiin hankkeisiin. Jaossa oli tällä kertaa 40 miljoonaa euroa. Näistä jakamattomista varauksista lähes puolet eli 18,1 miljoonaa euroa…