Tiedotteet

Kouvolalle hyvä uutinen ” joululahjarahoista” liikennehankkeeseen

Kansanedustaja Paula Werning, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen (sd), toteaa olevansa tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan lisäysiin vuoden 2021 talousarvion liikennehankkeisiin. Lisäyksiä on perinteisesti kohdennettu pienehköisiin alueellisiin hankkeisiin. Jaossa oli tällä kertaa 40 miljoonaa euroa. Näistä jakamattomista varauksista lähes puolet eli 18,1 miljoonaa euroa…

Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelukäytäntöä tuloksellisena ja kustannustehokkaana vaihtoehtona

Kansanedustaja Paula Werning (sd) kannustaa oikeusministeriötä jatkossa kehittämään sovittelun tunnettavuutta. Sovittelun tarkoitus on osapuolten kohtaamisen lisäksi sopia konflikti ja siihen liittyvät korvausasiat. Sovittelun hyödyt ovat kiistattomat. Sovitteluun panostaminen säästää selvästi yhteiskuntamme varoja ja viranomaisten resursseja sekä työtaakkaa. – Sen lisäksi,…

Kauniston väittämät Sote-rahoituksesta ovat virheellisiä

Kansanedustaja Paula Werning (sd) korjaa kansanedustaja Kauniston (kok) videossa esittämiä virheellisiä väittämiä siitä, että KymSote menettäisi soteuudistuksen myötä 17 miljoonaa euroa, joka taas johtaisi laajaan henkilöstön irtisanomiseen. Katson, että tällaisiin virheellisiin väittämiin on tarpeellista reagoida ja tuoda laajempi näkökulma ja…

Väkivalta ei aina näy mustelmina

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin huolestunut siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta yleistyy vauhdilla. Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimisesta. Oikeusministeriön laatimassa Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa vuosille 2020–2023 läpileikkaava teema on väkivallan ennaltaehkäisy. Väkivallan muodoista ohjelmaan on sisällytetty…

Susiongelmaan on löydettävä ratkaisu

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää kansalaisaloitetta susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta hyvänä asiana. Kansalaisaloite oli eduskunnassa käsittelyssä eilen. Tällä hetkellä susien kannanhoidollisen metsästyksen edistämisessä on kyse EU:n ja kansallisen lainsäädännön soveltamisesta huomioon ottaen EU:n oikeuskäytännön. Lainsäädännön soveltamista ja täytäntöönpanoa koskeva työ…

Kouvolalle hyviä uutisia valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että nyt otettiin kunnon harppaus, kun luonnos 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi saatiin valmiiksi.Tämä parlamentaarisesti tehty liikennesuunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Hallituskausittain päivitettävän ja 12 vuodeksi kerrallaan laadittava suunnitelma kattaa vuodet 2021-2032. Liikenne- ja viestintäministeriö on…

Muistisairaille ja iäkkäille henkilökortin pidennetty voimassaoloaika

Kansanedustaja Paula Werning (sd) ehdottaa muistisairaille ja iäkkäille henkilöille helpotusta henkilökortin hakuprosessiin ja samalla henkilökortin pidennettyä voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen. Tällä hetkellä sekä passin että henkilökortin voimassaoloaika on viisi vuotta. – Ikääntyneiden, toimintakyvyltään alentuneiden ja muistisairaiden henkilöiden kohdalla näiden dokumenttien uusiminen…

Erityisäitiysrahan myöntämisperusteet ensihoidossa ontuu

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että eritysäitiysrahan myöntämisperusteesta saadaan yhtenäinen ja tasapuolinen. Tämänhetkisen määritelmän mukaan erityisäitiysrahaa voidaan myöntää, mikäli työntekijä joutuu olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta siinä tapauksessa, että hän joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle…

Valkoposkihanhet riesana jo ympäri Suomen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) esittää huolensa valkoposkihanhikannan runsaan kasvun aiheuttamista vahingoista. Eduskunta käsitteli täysistunnossa kansalaisaloitetta valkoposkihanhien metsästyksen sallimisen puolesta. Kuva: Jukka-Pekka Flander Hanhet ovat viime vuosien aikana levinneet Etelä-Suomesta lähes ympäri maan. Hanhien aiheuttamat tuhot ovat merkittäviä maanviljelijöille, joiden pelloille…

Sote-uudistus harppauksen lähempänä maalia

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen, että hallitus pääsi perjantai-iltana sopuun sote-uudistuksen sisällöstä. Nyt esitys etenee arviointineuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen koko lakikokonaisuuden sote-uudistuksen käsittely alkaa eduskunnassa joulukuun alkupuolella. Hallitus ansaitsee suuret kiitokset uutterasta työstä sote-uudistuksen eteenpäin viemisestä.– Niin…