Tiedotteet

Oikeusministeriö panostaa talous- ja velkaneuvonnan resursseihin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) toteaa pääministeripuolueen SDP:n toimineen vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti riihen aikana. Vaikka neuvottelut olivat haasteelliset, niin tämä lopputulos oli vahva osoitus siitä, että kaikki viisi hallituspuoluetta haluavat jatkaa loistavan hallitusohjelman toteuttamista yhdessä tästä eteenpäinkin. Yhteiskuntamme alkaa hiljalleen toipumaan…

Positiivisella luottorekisterillä apu ylivelkaantuneiden tilanteeseen

Kansanedustaja Paula Werning (sd)  on samoilla linjoilla oikeusministeriön kanssa ja kannattaa positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa. Oikeus- ja valtiovarainministeriö käynnisti tutkimuksen, jossa selvitettiin positiivisen luottorekisterin perustamisesta syntyviä parannuksia esimerkiksi ylivelkaantuneiden taloudelliseen tilanteeseen. – Positiivisesta luottorekisteristä hyötyisivät kuluttajien lisäksi myös niin luotonantajat kuin…

Oppivelvollisuus 100-vuotta, ministeriöltä tasa-arvorahoitukseen lähes 70 miljoonaa euroa

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee opetusministeriön myöntämästä 67,8 miljoonan tasa-arvorahoituksesta osana Oikeus Oppia-ohjelmaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin. Avustus koskee vuosia 2021-2022. Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat…

Tiukemmat pelisäännöt käyttöön ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeusaseman turvaamiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä sitä, että lakimuutos koskien ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeusturvaa astuu voimaan mahdollisimman pian. Laissa säädettäisiin mm. marjankerääjien sekä tämän alan toimijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi laki velvoittaisi noudattamaan valvontaa sekä ottamaan vastuu velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksista. –…

VR:n palvelutaso turvattava myös Itä- ja Kaakkois-Suomessa

VR käyttää koronakriisiä tekosyynä keskittäessään johdonmukaisesti palveluitaan pääkaupunkiseudulle. Heikennykset koskevat erityisesti junahenkilöstöä ja nyt YT-menettelyn kohteena ovat konduktöörit. Supistamistoimet kohdentuvat pääosin Itä- ja Kaakkois-Suomeen, sanovat liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Paula Werning ja Seppo Eskelinen. Jo aiemmin tehdyillä päätöksillä rautatieliikenteen…

Taksilaki voimaan astumista vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää erittäin tärkeänä liikenne- ja viestintävaliokunnan taksilakiin tekemiä hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia, jotka eduskunta hyväksyi yksimielisesti. Tavoitteena oli korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja taksien saatavuuteen kiinnitettiin huomio. – Taksikuljettajien…

Odotettu taksilain korjausremontti hyväksymistä vaille valmis

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että yksi liikenne- ja viestintävaliokunnan suurista urakoista saatiin valmiiksi mietinnön valmistumisen myötä ja taksilain korjauspaketin käsittely alkaa tänään eduskunnassa. Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on korjata taksitoiminnoissa havaittuja epäkohtia. Erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan,…

Ajokorttilain muuttaminen tarpeellista

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tarpeellisena, että LVM valmistelee vuonna 2018 voimaan tulleen ajokorttilain muuttamista. Lakimuutoksen taustalla oli tavoite selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Tämän uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä väheni ja tutkinnon merkitys kasvoi. B-ajokortin suorittamisen monivaiheisuudesta…

Kymenlaaksolaisten oikeus yhdenvertaisiin terveyspalveluihin tulee turvata

Kansanedustaja Paula Werning (sd) korostaa: Kymenlaakso on valmis sote-uudistukseen. Kymenlaaksossa on tehty valtavasti töitä sen eteen, että alueen terveys- ja sosiaalipalvelut tuotetaan yhdenvertaisesti jokaiselle asukkaalle, jokaisena hetkenä. Kymsote on perustettu juuri tätä varten ja toimintaa kehitetään edelleen, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi…

Edellytykset ohjauskeskuksen siirtämiselle tai yhdistämiselle ovat riittämättömät

Kansanedustaja Paula Werning (sd) mukaan Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Fintraffic ilmoitti 9.2.2021, että Kouvolan ja Helsingin raideliikenteen ohjauskeskuksien yhdistämisen osalta päätöstä ei ole tehty ja tilannetta arvioidaan…