Tiedotteet

Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan on puututtava tiukemmin ottein

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) perää tiukempia toimia koulukiusaamisen pois kitkemiseksi. Kansalaisaloite koskien koulukiusaamista ja -väkivaltaa oli eduskunnan käsittelyssä eilen torstaina. Väkivalta on määritelty Suomessa rikokseksi. Rikoslaki tunnistaa sekä henkisen että fyysisen väkivallan. Kansalaisaloite käsittelee tärkeää asiaa ja myös hallitus on…

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuo helpotusta työttömille

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) puoltaa työministeri Haataisen johdolla aikaansaatua uutta työnhaun mallia. Ministeri Haatainen esitteli Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin eduskunnalle. TE-toimistot siirtyvät kuntien alaisuuteen ja siksi hallitus lisää TE-toimistojen ja kuntien resursseja niin että työnhakua varten palkataan 1200 uutta virkailijaa. Työvoimapalvelumallin tarkoituksena…

Päätös lääkärihelikopterin sijoittumisesta Uttiin laitettava täytäntöön viivyttelemättä

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa, että päätös lääkärihelikopterin sijoittamisesta Uttiin on tehty vuonna 2018. Aiemmin tehty päätös sijoituspaikasta perustuu perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. – Tehdyllä päätöksellä turvataan palveluiden saatavuuden koko Kaakkois- Suomelle. Tosiasia on, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen…

Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on vahva toimenpidekokonaisuus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää vuoden 2022 budjettiesitystä onnistuneena kokonaisuutena, joka tukee määrätietoisesti talouden elpymistoimia ja kestävää kehitystä. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 64,8 miljardia euroa. Budjettiesityksessä keskeisiksi julkisen talouden kestävyyttä vahvistaviksi ja tukemiksi kokonaisuuksiksi on määritelty työllisyyden lisääminen ja työttömyyden vähentäminen,…

Perhevapaauudistus edistää tasa-arvoa merkittävästi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen perhevapaauudistusta merkittävänä saavutuksena. Uudistus toteutuu vihdoin yli 20 vuoden pohdinnan jälkeen tavoitteena astua voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin työelämässäkin. – Perhevapaat eivät ole jakautuneet perheissä tasan, sillä naiset ovat…

Jupinoista huolimatta lääkärihelikopterien sijoitus Uttiin etenee suunnitellusti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) korostaa, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin tukee ja parantaa ensihoitopalveluiden kattavuutta. Tosiasia on yksinkertaisesti se, että aiemmin tehdyt päätökset sijoituspaikasta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. HUSin selvityksen mukaan saatavuusalueitten vertailussa toisiinsa Utin 100 kilometrin…

VR jatkaa totutulla linjalla, palveluiden keskittämiselle ei näy loppua

“VR-Yhtymän henkilöstöpolitiikka on täysin ala-arvoista ja paheksuttavaa, toteavat liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-kansanedustajat Paula Werning, Seppo Eskelinen ja Raimo Piirainen.” Marinin hallitus on merkittävästi edistänyt raideliikenteen investointeja ja kehittämistä. Raideliikenteen matkustaja määrien kasvu oli ennen koronaa hyvässä vauhdissa, ja kasvunäkymät ovat…

Arkea helpottava asiakasmaksulaki tänään voimaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää asiakasmaksulain uudistusta yhtenä hallituksen merkittävistä toimenpiteistä. Asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7. ja tuo tullessaan monia tärkeitä parannuksia helpottamaan ihmisten asiointia. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden parantaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja…

Marinin hallitus teki sen, sote-uudistus voi käynnistyä!

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee tänään eduskunnan tekemästä päätöksestä. Eduskunta äänesti sote-uudistuksen puolesta vihdoin 12 vuoden väännön ja 9 pääministerin jälkeen Marinin hallitus ministeri Kiurun määrätietoisella johdolla sai sen aikaiseksi.- Tämä esitys on kaikkien hallituspuolueiden mittavan yhteistyön tulos. Lopputulokseen tarvittavaa…

Vanhuspalvelujen uudistus on hallituksen yksi kärkihankkeista

Kansanedustaja Paula Werning (sd), sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen katsoo, että keskustelu vanhuspalveluiden sujuvuudesta on aiheellista ja on tyytyväinen siihen, että hallitus tekee huolellista työtä vanhuspalvelujen uudistamisessa. THL toteutti toukokuussa 2020 laajan tutkimuksen kunnille vanhuspalvelujen tilanteesta. Kyselyn perusteella selvisi, että kotihoitoa…