Tiedotteet

Asiakasmaksulain tärkeä uudistus vihdoin käyntiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen asiakasmaksulain uudistusta hyvin tärkeänä toimenpanona. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalveluiden…

Budjettiriihessä tärkeitä panostuksia kuntatalouteen ja järjestötoimintaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin päätöksiin. Kuntatalouden tukipaketti on merkittävä 1, 45 miljardia euroa. Kunnat ovat jo pitkään olleet hankalassa taloudellisessa tilanteessa, jota koronaepidemia entisestään pahensi. Kunnat ovat joutuneet kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin varsinkin tämän vuoden aikana.…

Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa. Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan. – Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa…

Nuorten liikenneonnettomuudet huolestuttava ilmiö

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää erittäin huolestuttavana nuorten tilastoja siitä, miten heidän keskuudessaan liikenneonnettomuudet ja -kuolemat ovat yhä kasvava ilmiö. Liikenneturvan mukaan nuoret ovat olleet viime vuosina yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Esimerkiksi rattijuopumistapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15-24- vuotiaita. –…

SDP:n Paula Werning iloitsee Itä-Suomen vahvasta tahtotilasta Itäradan suunnittelun rahoitukseen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hyvänä Väyläviraston selvitystä, jossa todetaan kiistatta parhaimmaksi vaihtoehdoksi uudeksi itäiseksi linjaukseksi Itärata, raideyhteys Porvoon kautta Kouvolaan. Väylävirasto julkaisi 28.5.2020 selvityksen itään suuntautuvan henkilöliikenteen nopeuttamisesta ja raideverkon palvelutason nostosta. Selvityksessä vertailtiin nykyisen rataverkon parantamista ja uusia ratakäytäviä…

Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita käyntiin Kouvolassa

Vuoden perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut 300 miljoonan euron tasokorotus. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylän pidossa on 362 miljoonan euron lisärahoitus. Lisäys on noin 30% vuoteen 2019 verrattuna. – Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpidon määrärahan 4 miljoonan euron lisäys tulee tarpeeseen, jotta liikenneympäristön…

Kimolan kanavan väylä vihdoin käyttöön

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee Kimolan kanavan avautumisesta. Kanavan suunnittelu vesiliikenteen käyttöön aloitettiin jo 1990-luvulla ja sen rakentaminen alkoi v. 2018. Uusi Kimolan kanava toi kauan odotetun väylän, joka yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin.…

Kulunut vuosi oli tapahtumarikas kokonaisuus

Kansanedustaja Paula Werning (sd) kertoo ensimmäisen edustajavuotensa sujuneen mielenkiintoisissa merkeissä. Vuosi vierähti nopeasti ja se sisälsi vauhtia ja nopeita käänteitä. Tästä huolimatta hallitus toimi koko kauden määrätietoisesti. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden aikana tehtiin monia tärkeitä päätöksiä ja saatiin vietyä monia isoja…

SDP:n Mäkisalo-Ropponen ja Werning: Maakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeä työ turvattava

– Hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös järjestöjen aktiivisen roolin tunnistamista ja sidoksen vahvistamista. Tällä hetkellä tilanne on se, että järjestöjen rooli useiden maakuntien sote-keskus- ja rakennerahahakemuksissa on jäänyt ohueksi. Tästä syystä jätimme hallitukselle kirjallisen kysymyksen…

Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn käyttöönottoa kannattavana

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä rikos- ja riita-asioissa olisi kannattavaa valita sovittelumenettely käyttöön nykyistä useimmin. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua voidaan käyttää palveluna rikoksen tai riidan osapuolille. Tässä tapauksessa ulkopuoliset sovittelijat auttavat osapuolia sopimaan avoinna olevan asian jo ennen sen siirtymistä…