Tiedotteet

Uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen torjumiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää merkittävänä parannuksena taloyhtiölainojen takaisinmaksuajan lyhentämistä 30 vuoteen samoin kuten asuntoluottojen enimmäismaksuaikaakin. Eduskunta päätti tänään täysistunnossa asiasta. Laki astuu voimaan 1.7.2023. Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosien aikana noussut ennen näkemättömän korkeaksi. Uudet säännökset ehkäisevät jatkossa kotitalouksien…

Huoli ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta on todellinen

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toivoo vanhuspalveluiden tarpeiden ripeää turvaamista. Tavoitteena on turvata iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden kautta. Hallituksen esitys on tänään eduskunnassa käsittelyssä. Hallitus on laatinut hoitajamitoituksen suunnitelman vuodelle 2023, joka toteutetaan asteittain. Haasteeksi…

4H-järjestölle ”joululahjarahaa” 350 000 euroa

Kansanedustajat Paula Werning (sd.) ja Marko Kilpi (kok.) ovat iloisia siitä, että 4H-järjestölle myönnettiin valtion määrärahalisäystä 350 000 euroa ns. joululahjarahaa. 4H on valtakunnallisesti toimiva, aktiivinen järjestö, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. 4H-järjestö…

Energiakriisi synnyttää huolta köyhyyden lisääntymisestä

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää huolestuttavana tulossa olevaa energiakriisin aiheuttamaa köyhyyden lisääntymistä entisestään. Suomessa on tilastoitu olevan n. 850 000 henkilöä, joita köyhyys- tai syrjäytymisriski koskettaa. – Tämä määrä on aivan liian suuri. Varsinkin, kun kyseessä on Suomi, jota pidetään…

Suojaosuuden korotus väliaikaisesti koko ensi vuodeksi, kuluttajaluottoihin tiukennuksia ja markkinointiin rajoituksia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää oikeana ratkaisuna hallituksen ehdottamaa vuoden kestävää väliaikaista velallisten suojaosuuden korotusta sekä kuluttajaluottojen sääntelyyn tulevia tiukennuksia. Hallituksen esityksen mukaisesti on tarkoitus korottaa suojaosuutta takuueläkkeen tasolle. Myös kuluttajaluottoihin kaavaillaan korkokaton alentamista ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia. –…

TE-palveluiden uudistus tuo palvelut lähemmäs kansalaisia

Kansanedustaja Paula Werningin (sd.) mielestä TE-palveluiden uudistus on jälleen näyttö hallituksen erinomaisista toimista ja samalla vaalikauden toiseksi suurin hallintouudistus. Tavoitteena on, että työnhakijat löytävät työtä ja työnantajat tarvitsemiaan työntekijöitä. TE-palvelut uudistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana ja niiden on tarkoitus siirtyä…

Kotitalouksille osoitettu tuki avuksi kohonneisiin sähkölaskuihin

Kansanedustaja Paula Werning (SD.) pitää tärkeänä, että kotitalouksia tuetaan sähkön kohonneiden kustannusten helpottamiseksi. Hallitus on linjannut, että se tukee kotitalouksia sähkönlaskujen korkeiden kustannusten kanssa. Ensi vuoden talvikuukausien ajan otetaan käyttöön sähkölaskujen perusteella kotitalousvähennys ja väliaikainen sähkötuki.- Sähkölaskuille tämä tuki myönnetään,…

Ulosoton vapaakuukausien lisääminen odotettu uudistus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on tyytyväinen hallituksen esitykseen ulosoton vapaakuukausien lisäämisestä. Taloudellinen tilanne on monen kohdalla lisääntynyt varsinkin viime kuukauden aikana, johtuen korkeasta inflaatiosta ja sähkönhintojen noususta. Tilanne ei tule helpottumaan lähiaikoina, päinvastoin. – Vapaakuukausien lisääminen helpottaa ylivelkaantuneiden selviytymistä tässä…

Velallisten asemaan tiedossa lisää helpotusta positiivisen luottotietorekisterilain voimaantulon kautta

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että hallitus on panostanut tositoimin velallisten aseman helpottamiseen hallitusohjelman mukaisesti. Positiivinen luottotietorekisteriä koskeva laki astuu voimaan tänään 1.8. Rekisteri otetaan kuitenkin käyttöön vaiheittain, pääasiallisesti keväästä 2024 alkaen. Rekisteriä tulee ylläpitämään Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Olen tyytyväinen,…

Vanhuspalvelujen parantamiseksi tehty uudistus valmiiksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että vanhuspalvelujen jatkouudistus valmistui. Lait astuvat voimaan 1.1.2023. Hallitus on paneutunut vanhuspalvelujen uudistamiseen viimeisen vuoden aikana tehokkaasti. Se näkyy huolellisessa valmistelussa, jossa on otettu yksityiskohtaisesti huomioon monet keskeiset uudistamista vaativat asiakohdat. – Pidän tärkeänä,…