Minulle tärkeää

Oikeudenmukainen ja reilu työelämä

 Jokaisella tulee olla oikeus työntekoon, osa-aikatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon on parannettava.
– Työelämän pelisääntöjen tulee olla reiluja, sopimisen kulttuuria ja työmarkkinasääntöjä tulee vahvistaa.
– Työvoimapulaan tulee vastata työoloja ja palkkoja parantamalla
– Työelämän tasa-arvoa tulee edistää torjumalla syrjintää ja lisäämällä työelämän joustavuutta. Palkalla pitää tulla toimeen.
– Työelämän alipalkkaus tulee kriminalisoida, luottamusmiehen asema on vahvistettava

Toimivat sote- palvelut jokaiselle

– Oikea aikainen hoito vaivasta riippumatta, 7 päivän hoitotakuun toteutuminen alueesta riippumatta.
– Kohtuulliset asiakasmaksut, sillä hoitoon pääsy ei saa olla tulotasosta eikä lompakon paksuudesta kiinni.
– Vahvat perusterveydenhuollon palvelut ja ennaltaehkäiseviin palveluihin painottaminen.

– Kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaaminen.
– Ikääntyneiden inhimillisen hoivan turvaaminen riittävin resursein ja omaishoidon oikeudenmukaisen palkkauksen kehittäminen.

Turvallinen Suomi elää ja olla jokaiselle

– Vahvempaa ja suunnitelmallisempaa varautumista erilaisiin poikkeusoloihin ja uhkien varalle
– Huoltovarmuuden vahvistaminen
– Tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustaminen
– Oikeuslaitoksen toiminnan parantaminen, resurssien turvaaminen ja uhrien aseman vahvistaminen sekä oikeusprosessien lyheneminen.
– Poliisin ja Pelastustoimen resurssien turvaaminen.
– Velallisen aseman parantaminen.