SDP:n Paula Werning kritisoi voimakkaasti Kymenlaakson sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden kohtaloa kirjallisen kysymyksessään

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on tänään 22.3.2024 jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien Kymenlaakson sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa sairaalaselvityksessä esitetään Kymenlaakson kannalta hälyttäviä leikkauksia alueen kriittisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Werning pitää ministeriön toimintaa epäjohdonmukaisena ja tuomitsee selvityksen huonosti valmisteltuna.

Hän kyseenalaistaa sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmat Kymenlaakson sairaalapalveluiden merkittävästä supistamisesta ja tuo esille huolen siitä, miten ehdotetut muutokset vaarantavat potilasturvallisuuden ja heikentävät palveluiden saatavuutta alueella.

– On käsittämätöntä, että ministeriö on valmis etenemään näin huonosti valmistellun selvityksen kanssa, joka uhkaa koko Kymenlaakson terveydenhuollon perusrakenteita. Miten on mahdollista, että tällainen selvitys on tehty ilman perusteellista nykytilanteen analyysiä ja riittäviä vaikutusarviointeja, kysyy Werning.

– Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on itsekin julkisesti lytännyt tämän selvityksen. On täysin epäjohdonmukaista käyttää tätä selvitystä minkäänlaisen lainsäädäntötyön perustana, kun vastuuministeri ei itsekään suostu sen takana seisomaan. Ottakaa hallituksessa nyt järki käteen ja heittäkää tämä sairaalaverkkoselvitys roskakoriin, Werning vaatii.

Selvityksen mukaan vuoden 2026 jälkeen yöpäivystys Kouvolassa lopetettaisiin, mikä tarkoittaisi myös psykiatrisen sairaalan toiminnan päättymistä Kouvolassa. Lisäksi keskussairaalatoimintojen lakkauttaminen Kotkassa vuoden 2028 jälkeen tarkoittaisi, että synnytystoiminta loppuisi Kymenlaaksosta kokonaan. Ei enää tehohoitoa eikä ympärivuorokautista leikkaustoimintaa. Kymenlaakson asukkaat jäisivät täysin vaille kriittisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

– Tämä on täysin vastuutonta. Onko tämä todella se suunta, johon haluamme terveydenhuoltomme kehittyvän? Kymenlaakson asukkaat eivät ansaitse tällaista kohtelua. He ovat oikeutettuja laadukkaisiin ja saavutettaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, eikä heitä saa jättää oman onnensa nojaan hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön epäonnistumisten vuoksi, korostaa Werning.

Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää huolehtia itärajan alueellisesta elinvoimaisuudesta. Hyvinvoiva ja elävä Itä-Suomi on parasta ja toimivinta turvallisuuspolitiikkaa.

– Kymenlaakson asukkaiden oikeutta laadukkaisiin palveluihin on puolustettava. Tämä sairaalaselvitys ei palvele ketään – se on lyhytnäköinen ja vaarallinen suunnitelma, joka tulee kumota välittömästi. Keskussairaala sekä kaksi ympärivuorokautista päivystystä on säilytettävä Kymenlaaksossa ja kehotan hallitusta tarkastelemaan tätä asiaa uudelleen ja tekemään päätöksiä, jotka turvaavat Kymenlaakson sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tulevaisuuden sekä asukkaiden hyvinvoinnin, sillä kysymyksessä on kohtalonkysymys koko Suomen turvallisuuden kannalta, päättää Werning.

Kommentit

Jätä kommentti