SDP:n kansanedustaja Paula Werning on tehnyt kirjallisen kysymyksen Tullin henkilöstösiirroista Kaakkois-Suomessa

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on nostanut esiin huolensa Tullin laajoista henkilöstösiirroista Kaakkois-Suomessa liittyen itärajan väliaikaiseen sulkemiseen. Werningin mukaan siirrot voivat koitua kohtuuttomiksi ja vaarantaa alueen talous- ja työllisyysnäkymät. Werning on tänään 13.3.2024 jättänyt kirjallisen kysymyksen asiasta hallituksen vastattavaksi.

Suomen itärajan rajanylityspaikat ovat suljettuina valtioneuvoston päätöksellä 14.4.2024 asti. Tulli on käynnissä olevan tilanteen vuoksi siirtämässä laajasti henkilöstöä Kaakkoisrajalta muihin tehtäviin. Esimerkiksi Kymen Sanomien mukaan mahdollinen siirto koskee noin 150 henkilöä. Tullilla on kaakonkulmalla yhteensä noin 300 työntekijää.

– Näin merkittäviä henkilöstön siirtoja voidaan pitää kyseenalaisena tilanteessa, jossa itärajan sulku on tarkoitettu väliaikaiseksi. On kohtuutonta, että Venäjän kiusanteko aiheuttaisi näin dramaattisia seurauksia Tullissa työskenteleville ja heidän perheilleen, kun tehtäviä siirrettäisiin itärajan sulun seurauksena mahdollisesti hyvinkin kauas Kaakkois-Suomesta. Tämänkaltaisella henkilöstöpolitiikalla voi olla vaikutusta myös Tullin houkuttelevuuteen työpaikkana tulevaisuudessa, Werning kommentoi.

– Vaarana on myös, että henkilöstön siirto osoittautuisi lyhytnäköiseksi, mikäli Rajavartiolaitos tarvitsisi nopeasti virka-apua Tullilta rajatilanteen mahdollisesti heikentyessä. Rajavartiolaitoksella on ollut tarve henkilöstöresurssien lisäämiseen nykyisessä tilanteessa, mutta nykyisen lainsäädännön puitteissa Tullin virka-apu ei ole kaikilta osin mahdollista, kertoo Werning.

– Itärajan sulun aiheuttama isku Itä- ja Kakkois-Suomelle sekä alueiden talous- ja työllisyysnäkymille on ollut jo ennestään kohtuuttoman suuri. Valtion olisikin nyt syytä pidättäytyä yhä heikentämästä alueen tilannetta omilla toimillaan, korostaa Werning.

Kansanedustaja Werning kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta muu muassa toimista, joilla itärajan väliaikaisen sulkemisen vaikutusten kohtuuton kohdistuminen Tullin henkilöstöön estetään ja miten Tullin houkuttelevuus työnantajana säilyy tulevaisuudessa. Lisäksi Werning kysyy, aikooko hallitus valmistella lainsäädäntömuutoksia, joilla Tullin Rajavartiolaitokselle antamaa virka-apua voitaisiin mahdollistaa nykyistä paremmin ja miten hallituksen sisäisellä koordinaatiolla varmistetaan itärajan tilanteen hallinta sekä riittävä virka-apu Rajavartiolaitokselle.

Kommentit

Jätä kommentti