SDP:n kansanedustaja Paula Werningin kirjallinen kysymys sopimuspalokuntalaisten työttömyysturvan suojaosan poistosta

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on jättänyt 1.3.2024 kirjallisen kysymyksen koskien sopimuspalokuntalaisten työttömyysturvan suojaosan poistoa.

Pelastustoiminta muodostuu yhteensä noin 4 000 vuorotyötä tekevän ammattipelastajan sekä noin 14 000 sopimuspalokuntalaisen tuottamista palveluista, jotka ovat olennainen osa maamme perusturvallisuutta. Sopimushenkilöstön saatavuus on eräs kriittinen tekijä tämän tärkeän palvelun tuottamisessa.

– Sopimuspalokuntahenkilöstö toimii oman siviilityönsä ohella vapaaehtoispohjalla, toiset saavat palokuntatyöstä vastiketta ja toiset eivät. Ansiontyön ohella palokuntatyötä tekevien kannalta saatava korvaus ei ole toimeentulon kannalta keskeinen, mutta jos tämä korvaus vaikuttaa työttömän työttömyyskorvaukseen, lopettaminen on luontainen valinta.

– Se vaikuttaa kielteisesti koko pelastustoiminnan toimivuuteen ja tehokkuuteen Suomessa. Tästä kärsii ennen kaikkea apua tarvitseva kansalainen, taustoittaa Werning.Sopimuspalokuntalaiset muodostavat merkittävän voimavaran yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämisessä. Yksi sopimuspalokuntalainen maksaa yhteiskunnalle päivässä noin 15 euroa, kun taas vakinaisen pelastajan kustannus on yli kymmenkertainen.

– Emme saa menettää ihmisiä pelastustoiminnasta näillä hallituksen toimenpiteillä. Meidän on luotava kannustimia niille, jotka haluavat osallistua näihin tärkeisiin turvallisuustehtäviin, Werning toteaa.

– Vähentynyt osallistuminen sopimuspalokuntatoimintaan vaikuttaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla, missä sopimuspalokuntalaiset ovat usein ensimmäisinä paikalla tarjoamassa apua.

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Werning kysyy hallitukselta, miten se aikoo varmistaa sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuuden, ottaen huomioon työttömyysturvan suojaosan poistosta aiheutuvat vaikutukset.

Kommentit

Jätä kommentti