Puheet eivät enää lämmitä, nyt tarvitaan konkretiaa Itä-Suomen tukemiseksi

SDP:n Kansanedustaja Paula Werning on jättänyt keskiviikkona 28.2. kirjallisen kysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps.), jossa hän vaatii konkreettisia toimia ja suunnitelmia itäisen Suomen elinvoiman parantamiseksi. Werning tuo voimakkaasti esiin huolensa Itä-Suomen taloudellisesta tilanteesta ja haastaa hallituksen toimiin.

Itä-Suomea ovat kohdanneet monet haasteet, kuten itärajan sulkeutuminen, pakotteet, työvoimapula ja huonot yhteydet muuhun Suomeen. Erityisesti rajaseudun maakunnat, kuten Kymenlaakso ja Etelä-Karjala, ovat kokeneet vakavia vaikeuksia. Itä-Suomen elinvoima ja palvelutaso ovat heikentyneet merkittävästi, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Kymenlaaksossa viisi seitsemästä kunnasta joutuu maksamaan valtionosuuksia takaisin valtiolle.

Werning nostaa esiin myös huolen maatalouden tilanteesta Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

– Maatalous muodostaa yhden tärkeimmistä elinvoimatekijöistä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tästä huolimatta hallitus on leikannut maatalouden rahoitusta juuri näissä maakunnissa. Kotimaisen ruokatuotannon turvaaminen ja maamme huoltovarmuuden ylläpitäminen on unohdettu, mikä on erityisen huolestuttavaa nykyisessä tilanteessa, Werning sanoo.

Elinkeinoministeri Rydman sanoi eduskunnan kyselytunnilla 22.2.2024, että EU:n rakennerahastojen varoja kohdennetaan voimakkaasti Itä-Suomeen. Kansanedustaja Werning toteaa, että tämä ei riitä alueen vakavan taloustilanteen helpottamiseksi. Hän vaatii hallitukselta konkreettisia toimia, erityisesti korostaen Itä-Suomen turvallisuuspoliittista merkitystä nyt, kun itäinen rajamme on myös Nato-raja. Itä-Suomen merkitystä Suomen turvallisuudelle ei tule unohtaa tai väheksyä.

– Puheet eivät enää lämmitä, nyt tarvitaan konkretiaa. Suomen turvallisuuden kannalta suuren riskin muodostaa ihmisistä tyhjentyvä raja-alue. Tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on huomioitava, että itäinen rajamme on nyt myös Nato-raja, ja itäisessä Suomessa sijaitsee myös puolustusvoimien toimintakyvyn kannalta hyvin merkittäviä elementtejä ja varuskuntia. Elinvoimainen Itä-Suomi on tae, siitä että koko Suomi on turvallisempi. Hallitukselta ja Suomen elinkeinopolitiikasta vastaavalta ministeriltä on syytä kysyä, minkälaisia konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä kansallisella ja EU-tasolla helpottaakseen Itä-Suomen erittäin hankalaa tilannetta ja koska voimme odottaa tuloksia, kertoo Werning.

Itä-Suomen vaikea tilanne vaatii ripeitä toimia. Kansanedustaja Werning odottaa, että hallitus ottaa vakavasti Itä-Suomen haasteet ja ryhtyy toimiin alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja turvaamiseksi.

Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustaja Werning kysyy hallitukselta konkreettisia toimia Itä-Suomen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä sitä, miten hallitus sisällyttää Itä-Suomen EU-strategiaansa ja varmistaa alueen riittävän huomioinnin EU:n rahoituksessa. Kysymyksessä hallitusta pyydetään myös kertomaan konkreettisista toimenpiteistä, joilla se aikoo vaikuttaa asiaan EU:ssa.

Kommentit

Jätä kommentti