SDP:n Paula Werning korostaa tarvetta jatkaa työtä velkaantuneiden auttamiseksi ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi

Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana esiintynyt kotitalouksien ja yksityishenkilöiden ylivelkaantuminen on huolestuttava trendi. Edellisellä kaudella ja Sanna Marinin hallituksen toimenpiteillä on saavutettu parannuksia, erityisesti positiivisen luottotietorekisterin edistäminen on ollut keskeinen osa tätä työtä, ja välttämätöntä työtä tilanteen helpottamiseksi on tarve jatkaa, korostaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.

Positiivinen luottotietorekisteri oli yksi tärkeimmistä Marinin hallituksen ylivelkaantumista rakenteellisesti hillitsevistä uudistuksista. Laki positiivisesta luottotietorekisteristä hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti kesäkuussa 2022.

– Olimme Ministeri Meren kanssa edellisen kauden lakivaliokunnassa ja haluan kiittää ministeriä siitä, että jatkatte arvokasta ja välttämätöntä työtä velkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, sanoo Werning.

– Positiivisesta luottorekisteristä hyötyvät kuluttajien lisäksi myös niin luotonantajat kuin rahoitusmarkkinatkin, eli se vaikuttaa myönteisesti koko talouden toimintaan, Werning muistuttaa. Rekisteri on merkittävä työkalu, joka tarjoaa luotonantajille tiedot luotonhakijoiden tuloista, luottojen määrästä ja suuruudesta. Samalla viranomaiset ja velalliset saavat tiedot luottojen kustannuksista. Kotitalouksien velkaantumisen kokonaiskuva avautuu näin paremmin. Lisäksi rekisteri parantaa lainanhakijan mahdollisuutta kilpailuttaa eri palveluntarjoajia.

– Pidän erittäin tärkeänä, että nämä toimet myös vähentävät ylivelkaantumisriskiä, sillä jatkossa henkilö ei voi enää ottaa velkaa monelta eri taholta muiden luotonantajien tietämättä, kertoo Werning.

Oikeusministeriö tiedotti keskiviikkona 14.2. työryhmän asettamisesta, jonka tehtävänä on valmistella muutoksia positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin. Muutoksilla pyritään parantamaan positiivisen luottotietorekisterin kattavuutta.

– Positiivisen luottotietorekisterin kattavuuden parantaminen on tärkeä askel, sillä asuntolainat muodostavat merkittävän osuuden kotitalouksien veloista. On olennaista, että luottotietorekisteri kattaa kaikki tarvittavat tiedot yksityishenkilön luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Näillä muutoksilla pyritäänkin varmistamaan, että rekisteriin sisältyvät myös taloyhtiölainojen osakaskohtaiset velkaosuudet, jotka ovat olennaisia yksityishenkilön taloudellisen tilanteen arvioinnissa, painottaa Werning.

– Niin yksilön kuin rahoitusmarkkinoidenkin kannalta on tärkeää luoda ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Tietämällä jo etukäteen velkojen kokonaisuuden helpottaa tämä luotonhakijankin omaa ymmärrystä omien velkojen kokonaisuudesta. Positiivisen luottotietorekisterin avulla kotitaloudet tai yksityishenkilöt voivat suunnitella helpommin velkojen takaisinmaksua tai harkita uusien luottojen ottamista, linjaa Werning.

Ihmisten maksuvaikeudet ja toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet kohonneiden elinkustannusten, mutta myös hallituksen leikkausten seurauksena. Hallituksen toimet ovat kohdistumassa kohtuuttomasti sekä pienituloisiin kotitalouksiin että nuoriin.

– Näissä kohderyhmissä esiintyy jo tällä hetkellä ylivelkaantumista ja pahoin pelkään, että tilanne hankaloituu entisestään. Erityisen huolissani olen suomalaisten nuorten tilanteesta, ja siitä kuinka suunnitellut toimet tulevat vaikuttamaan nuorten velkaantumiseen ja esimerkiksi menetettyjen luottotietojen määrän kasvuun juuri heidän osaltansa. Toivonkin, että ministeriössä seurataan tilannetta herkällä korvalla ja ryhdytään tarvittaviin toimiin tilanteen niin vaatiessa, päättää Werning.

Kommentit

Jätä kommentti