Kouvolan yöpäivystyksestä luopumiselle ei ole veden pitäviä perusteita

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmä julkaisi tänään selvityksen sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjaon kehittämisestä. Esityksessä ehdotettiin seitsemästä yöpäivystyspisteestä luopumista, joista yksi oli Kouvola. Työryhmä ei ollut yksimielinen siitä, että esitetyillä leikkauksilla saataisiin säästöjä aikaiseksi.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltomme täytyy saada pelittämään nykyistä paremmin. Se on jaettu, yhteinen huoli. On kuitenkin huolestuttavaa, että ministeriö julkaisee asiasta selvityksen, jossa mahdollisista säästöistä ei voida varmistua. Kyse on suomalaisten peruspalvelusta ja siitä, kuinka lähelle ne ihmisten arjessa sijoittuvat. Palveluverkon karsiminen ilman vankkoja perusteita olisi vastuutonta, toteaa kansanedustaja Paula Werning.

Potilasturvallisuus uhkaa heiketä, mikäli supistamme palveluverkkoa. Kymenlaaksossa välimatkat ovat haasteelliset, esimerkkinä vt15 tilanne on jo tällä hetkellä kestämätön. Lisäksi – riittäisivätkö esimerkiksi Kotkan sairaalan kunnostetut tilat ja henkilöstömäärä turvaamaan alueen palvelut?

– Paikallispäivystyksistä luopuminen ei takaa sitä, että erityissairaanhoidon osaajat siirtyisivät oman alueen isompiin sairaaloihin. Voi olla, että he joko lähtevät pääkaupunkiseudulle töihin parempien palkkojen perässä tai vaihtavat perusterveydenhuollon puolelle. Tällöin pula erityisosaajista kasvaisi, sanoo Werning.

– Ministeriön työryhmä on tehnyt selvitystä oman työnsä ohella. Onko työryhmällä varmasti ollut riittävästi aikaa ja resursseja näin tärkeän selvityksen tekemiseen? Vai onko tämäkin yksi kiireellä tehty hallituksen selvitys? Näkisin outona, että tämä tuotos katsottaisiin riittäväksi etukäteistyöksi hallituksen lainsäädännön pohjalle, päättää Werning huolestuneena.

Kommentit

Jätä kommentti