SDP:n Paula Werning: Kouvolan saama 1,25 miljoonan euron tuki on äärimmäisen tärkeä kaupungille

Valtioneuvosto on myöntänyt vuoden 2023 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 29 kunnalle. Tukien yhteissumma on 10 miljoonaa euroa. Kouvolan osuus tästä tuesta on huomattava 1,25 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 16 euroa kaupungin asukasta kohden. SDP:n kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning, painottaa tuen olevan äärimmäisen tärkeää Kouvolan kaupungille, erityisesti tässä vaikeassa taloustilanteessa.

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus on suunnattu tukemaan kuntia, jotka kamppailevat aiemman taloudellisen kehityksen jättämien tervehdyttämistarpeiden kanssa. Tuen myöntämisen ehtona on ollut kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma. Valtionosuuden korotukset toimivat osana kuntien omia talouden tervehdyttämistoimia, ja ne maksetaan kunnille vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Kouvolan saama 1,25 miljoonan euron tukisumma on äärimmäisen tärkeä. Kaupunki on viime aikoina kokenut merkittäviä haasteita ja kärsinyt taloudellisista vaikeuksista. Vaikka paljon sopeutustoimia on jo tehty, tämä tuki toimii tervetulleena apuna ja valonpilkahduksena kaupungille vaikeassa tilanteessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tuki ei poista tarvetta jatkaa sopeutustoimia Kouvolassa, kansanedustaja Werning korostaa.

Kommentit

Jätä kommentti