Eduskunnan sopimuspalokuntatoiminnan YT- ryhmä: Sopimuspalokunnat ovat merkittävä osa palo- ja pelastustoimen kokonaisuutta

Valtiontalous, hyvinvointialueiden talous ja kuntatalous painivat taloudellisten haasteiden kanssa. Harmillista on todeta, että yksi kustannustehokkaimmista julkisista palveluista, pelastustoimi ja sen kustannustehokkain osa, sopimuspalokunnat, ovat osassa hyvinvointialueista joutumassa säästöjen kohteiksi.

Suomi on tilanteessa, jossa turvallisuustilanne muuttuu koko ajan. Puolustusvoimat olivat leikkauskohteena kymmenisen vuotta sitten, kunnes pian huomattiin suunnan olevan väärä ja rahoituksen korjausliike tehtiin. Nyt ollaan lähestymässä kriittistä pistettä pelastustoimessa, jonka jälkeen on suuri todennäköisyys kustannusten kasvulle ja sopimuspalokuntatoiminnan tarkoitukselliselle tai tahattomalle hiivuttamiselle.

Petteri Orpon hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota sopimuspalokuntien tarpeellisuuteen myös tulevaisuudessa. Hallitusohjelman kirjaus: ” Sopimuspalokuntien asema ja toimintakyky turvataan” on ehdottomasti kannatettava ja välttämätön. Julkaisussa Sisäministeriön Valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle 2023-2026 sanotaan mm. seuraava:

1. Sopimuspalokuntatoiminnan valtakunnallisen kehittämisohjelman toimenpiteet on otettu käyttöön. Yhteistoiminta hyvinvointialueiden, muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa on tavoitteellista. Pelastustoimen palvelutason yhdenmukaisuutta vahvistetaan määrittämällä sopimuspalokunnille valtakunnalliset suorituskykyvaatimukset.

2. Sopimuspalokuntatoiminta ja kattava paloasemaverkosto pysyy elinvoimaisena ja pelastustoimi säilyy turvallisuuden lähipalveluna.

3. Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna: Sopimuspalokuntatoiminta ja kattava paloasemaverkosto on pidettävä elinvoimaisena ja pelastustoimi säilytettävä turvallisuuden lähipalveluna. YT-ryhmä toivoo hyvinvointialueilla toimivien päättäjien huomioivan palo- ja pelastustoimen kokonaisuudessa sopimuspalokuntatoiminnan merkityksellisyyden ja huomioimaan toiminnassaan hallitusohjelman kirjaukset sekä Sisäministeriön Valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Lyhytaikaisten säästöjen hakeminen tästä kustannustehokkaimmasta tavasta tuottaa sisäisen turvallisuuden palveluita sopimuspalokuntien muodossa lamauttaa palo- ja pelastustoimen kokonaisuutta.

Pauli Aalto-Setälä (kok.)Harry Harkimo (Liik. Nyt) Hanna Holopainen (vihr.) Petri Huru (ps.) Vesa Kallio (kesk.) Mari Kaunistola (kok.) Timo Mehtälä (kesk.) Laura Meriluoto (vas.) Anders Norrback (rkp.) Mauri Peltokangas (ps.) Jukka Salmi (kd.) Tuula Väätäinen (sd.) Paula Werning (sd.)

Kommentit

Jätä kommentti