Werning esittää panostuksia Kymenlaaksoon

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on toimittanut tänään eduskuntaan talousarvioaloitteita, jotka panostavat Kymenlaakson äkillisen rakennemuutoksen tukemiseen ja väyläverkon parantamiseen.

Kymenlaaksoa on kohdannut erittäin vaikea äkillinen rakennemuutos, johtuen Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta ja sen myötä kasvaneista saatavuus- ja hintaongelmista.

  • Kymenlaaksosta on poistunut suoraan yli 500 metsä- ja elintarviketeollisuuden, matkailun ja logistiikan työpaikkaa. Ensimmäisen vaiheen välillisten työpaikkojen määrän menetys on tätä suurempi. Lomautusten ja YT-menettelyjen määrä ennakoi lisää menetyksiä. Myös yritysten konkurssit ovat lisääntyneet yli 50 prosenttia johtaen n. 280 työpaikan vähennykseen. Tämä on karua todellisuutta, Werning toteaa.

Werning on ehdottanut talousarvioon yhteensä 42 miljoonaa euroa ns. AKKE-rahoitusta Kymenlaakson kuntien teollisuustonttien perusinfrastruktuurin rakentamiseen sekä tarvittaviin selvityksiin ja palvelujen tuottamiseen Kymenlaakson ÄRM-suunnitelman mukaisesti.

Kouvolassa sijaitsee Suomen ainoa TENT-T ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali, jonka keskeisiä yhteyksiä ovat Vt 6 ja 15. Vt 6 ja 12 muodostama reitti on tärkeimpiä poikittaisyhteyksiä Suomen länsi- ja itäosien välillä.

  • Vt 6 on erityisen tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle ja sillä on keskeinen rooli Kouvolan seudun liikennejärjestelmässä alueen maankäyttöä sekä seudullista ja paikallista liikennettä palvelevana väylänä Kouvolan pääliittymiin. Vt 6 ei täytä myöskään tällä hetkellä Suomen pääteille asetettuja vaatimuksia, Werning huomauttaa.

Werningin mukaan Niskalantie varteen tulisi lisäksi rakentaa kevyenliikenteen väylä välille Koriansuora-Talviranta. Tämän n. 3 km:n pituisen väylän rakentaminen parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta valtion maantieverkolla Kouvolan keskeisellä kaupunkialueella.

  • Ehdotan Vt 6 liikennöitävyyden turvaamiseen ja huoltovarmuuden parantamiseksi välille Keltti-Tanttari 67 miljoonaa euroa ja kevyen liikenteen parantamiseksi 1,5 miljoonaa euroa välille Koriansuora-Talviranta.

Kommentit

Jätä kommentti