Väylävirasto priorisoi VT15 kuuden ison pääväylien kehittämishankkeiden joukkoon

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee, että VT15 on pääväylien kehittämishankkeiden priorisoinnissa mukana. Tämä on tärkeä ja odotettu hanke Kaakkois-Suomelle.
Väylävirasto on juuri julkaissut väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024-2031.
-Investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Nämä hankkeet sisältävät parannuksia niin rata- maantie- kuin vesiväylien osalta. Ohjelma sisältää myös EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita, Werning toteaa.
Investointiohjelma ja siinä esitettyjen hankkeiden tarkoitus on edistää koko Suomen saatavuutta sekä eri liikkumismuotojen kestävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi hankkeiden tulee olla yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita. Hankkeiden käynnistämisestä päättää eduskunta.

  • Kaikki mainitut tavoitteet tähtäävät myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ottaen samalla huomioon liikenneturvallisuuden parantamisen. Investointiohjelma tulee edistämään myös liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta, Werning huomauttaa
    Werning on erityisen ilahtunut siitä, että juuri päivitetty investointiohjelma pohjautuu edellisellä hallituskaudella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhteisymmärryksessä laadittuun 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.
  • Tämän avulla väylähankkeiden valmistelu on avoimempaa ja kaupungit sekä elinkeinoelämä voivat vihdoin ennakoida valtion päätöksiä. Parlamentaarinen ohjausryhmä valmisteli tätä yksimielistä suunnitelmaa hartaasti, jossa on kriteerit, tavoitteet ja rahoitus otettuna huomioon. Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on asetettu kolme tavoitetta tehokkuus, saavutettavuus ja kestävyys, Werning toteaa.
    Tässä torstaina julkaistussa päivitetyssä investointiohjelmassa maantieverkon osalta Kymenlaakson huoli Vt 15 osalta nousee selvästi esille.
  • Kouvolalle, kuten myös Kotkalle tieto siitä, että suurimmissa kehittämistarpeissa olevien kolmen pääväylän joukkoon on listattu myös Vt15, on erittäin tärkeä. Tämä on tervetullut uutinen, sillä tämä on se reitti, mitä pitkin maakuntamme tärkein tieliikenneinfrahanke tulee etenemään. Olen iloinen myös siitä, että investointiohjelmassa vuosina 2024–2031 toteutukseen ehdolla olevien perusväylänpidon parantamishankkeiden joukkoon on nimetty myös Vt 6:n parantaminen välillä Tykkimäki-Utti. Tällä hankkeella tavoitellaan liikenneturvallisuuden sekä kuljetusten ja työmatkaliikenteen sujuvuuden parantamista. Myös pohjavesialueiden suojaaminen on tämän tiehankkeen keskeinen tavoite, Werning kiteyttää.

Kommentit

Jätä kommentti