Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat vaativat panostuksia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä yhä kasvavista mielenterveysongelmista.

Kansallinen mielenterveysstrategia on laadittu vuosille 2020-2030. Strategian tavoitteita toteutetaan lisäämällä ehkäisevien ja hoitopalveluiden saatavuutta perustasolla. Lisäksi parannetaan työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja, mielenterveysosaamista kunnissa ja itsemurhien ehkäisyä.

  • Vuonna 2020 aloitettiin psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto lapsilla, nuorilla ja aikaisilla kouluttamalla mm. masennukseen ja ahdistuneisuuteen perehtyneitä osaajia. Koulutettavat ovat olleet valtaosin opiskelijahuollon työntekijöitä. Koulutusmäärissä on alueellisia eroja ja määrä on vielä riittämätön suhteessa kasvaneeseen tarpeeseen nähden, Werning sanoo.

Hyvinvointialueet aloittavat myös psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa.

  • Uskon tämän parantavan jatkossa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen, ennaltaehkäisyn ja hoidon palveluketjuja. Henkilömitoituksen säätäminen kuraattori- ja psykologipalveluun lisää lasten ja nuorten tasa-arvoista asemaa palvelujen saatavuudessa. Pidän tätä todella hyvänä, Werning toteaa.

Werningin mukaan jatkossa on pyrittävä parantamaan työvoiman ja osaajien saatavuutta, joka on tällä hetkellä haasteellista.

  • Työvoimapulasta johtuva kuormitus rajoittaa alueiden vakinaisen henkilöstön mahdollisuutta osallistua sitoutuneesti palvelujen kehittämistyöhön. Haasteita siis riittää, mutta olen toiveikas, että ratkaisu löytyy näiden ongelmien ratkaisemiseksi, Werning sanoo.

Hallitus toi Suomeen Islannin mallin kaltaisen liikunnan edistämisen mallin, jossa harrastustoiminta liitetään koulupäivien yhteyteen. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti eri harrastusmahdollisuuksien kautta lasten ja nuorten turvallista ja merkityksellistä vapaa-aikaa.

  • Tämä osaltaan auttaa ehkäisemään yksinäisyyttä ja sitä kautta toivottavasti mielenterveyttäkin, sillä lapset ja nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat uusia kavereita, Werning painottaa.
    SDP suhtautuu mielenterveyden haasteisiin vakavauudella ja etsii aktiivisesti keinoja, jotka auttavat jokaista lasta ja nuorta voimaan tulevaisuudessa paremmin kuin tänään. SDP:n nuorisokutonen – keinot nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tähtääkin juuri tähän.
  • Uskon, että juuri koulutuksen ja harrastustoiminnan parantaminen, nuorisotakuun uudistaminen, mielenterveyspalveluiden kuntoon laittaminen, varhaisen puuttumisen malli ja nuorisorikollisuuden karsimiseen ja sen ehkäisyyn panostaminen ovat juuri näitä keinoja, jotka lisäävät nuorten hyvinvointia, Werning tiivistää.

Kommentit

Jätä kommentti