Odotettu vammaispalveluiden kokonaisuudistus maaliin

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on mielissään, että uusi vammaispalvelulaki saadaan voimaan. Eduskunta hyväksyi lain tänään.

Vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen keskeisin muutos koskee sitä, että kaikille on jatkossa yhteinen kokonaan uusi laki.

 • Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palvelut järjestetään kaikille vammaisilla henkilöille saman lain perusteella. Palvelut myönnetään vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen, ei siis diagnoosin perusteella. Se mahdollistaa myös aiempien väliinputoajaryhmien pääsyn lain piiriin, joka lisää vammaisten henkilöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta, Werning painottaa.
  Kyseessä on edelleen erityislaki, jota sovelletaan silloin, kun vammainen henkilö ei saa sopivia ja yksilöllisen tarpeensa mukaisia palveluita ns. yleislain perusteella.
 • Näihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalihuolto-, varhaiskasvatus- ja perusopetuslaki. Laki edistää vammaisten itsenäistä elämää ja osallisuutta sekä turvaa laadukkaat yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut, Werning sanoo.
  Vammaispalvelulain perusteella järjestettävät palvelut ovat maksuttomia. Poikkeuksena on liikkumisen tuen omavastuu ja lapsen kodin ulkopuolella asumisen maksu. Asumisesta ja esimerkiksi sähköstä ym. juoksevista menoista tulee kuitenkin maksaa.
 • Laki sisältää myös monia vammaisen lapsen ja/tai perheen asemaa parantavia muutoksia. Esimerkiksi erilliset lapsen asumista koskevat säännökset, jotka turvaavat palvelut tarvittaessa ympäri vuorokauden ensisijaisesti omaan kotiin tai tarvittaessa perhehoidossa tai ryhmäkodissa. Lyhytaikainenhuolenpito tukee perheen jaksamista mahdollistaen vanhempien työssäkäynnin ja samalla mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäistymisen, Werning toteaa.
  Werning tarkentaa vielä, että ikääntyneiden henkilöiden henkilökohtaisesta avusta poistuu ikääntymisrajoitus ja he saavat palvelut lähinnä vammaispalvelulain perusteella. Soveltuvaa lakia arvioidaan kuitenkin siten että henkilön kokonaistilanne arvioidaan ja katsotaan, saako hän palvelut sosiaalihuollon perusteella.
  Laki sisältää useita myös kokonaan uusia tai kohderyhmältään laajenevia palveluita.
 • Myös uusia joustoja on tiedossa uuden lain puitteissa kuten liikkumisen, henkilökohtaisen avun ja asumisen tukiin.
  Vammaispalveluiden kokonaisuudistus on jälleen näyttö monien muiden Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisista erinomaisista toimenpiteistä, jotka on saatu maaliin.

Kommentit

Jätä kommentti