Uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen torjumiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää merkittävänä parannuksena taloyhtiölainojen takaisinmaksuajan lyhentämistä 30 vuoteen samoin kuten asuntoluottojen enimmäismaksuaikaakin. Eduskunta päätti tänään täysistunnossa asiasta. Laki astuu voimaan 1.7.2023.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosien aikana noussut ennen näkemättömän korkeaksi. Uudet säännökset ehkäisevät jatkossa kotitalouksien asuntoluottojen maksuaikojen pidentymistä ja kotitalouksien ylivelkaantumista. Sääntely tulee myös kattamaan muiden luotonantajien kuin luottolaitosten myöntämät asuntoluotot.

  • Tämä Marinin hallitusohjelman mukainen kirjaus tulee hillitsemään liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille. Lisäksi ne tulevat edistämään asiakassuojaa sekä parantamaan muun kuluttajaluotonannon myöntämiskäytäntöjä, Werning linjaa.

Uudiskohteen ostajalle on jatkossa turvattava selkeä tiedonsaanti asuntoyhteisölainasta eli taloyhtiölainasta.

  • Asunnon kokonaishinta on aina ilmoitettava ymmärrettävästi ja vertailukelpoisesti niin että ilmoituksesta selviää, millaiset kulut lainasta ja tontin vuokrasta aiheutuu, Werning sanoo.

Asuntoyhteisölainojen luottosopimus ei saa sisältää lyhennysvapaita ensimmäisen viiden vuoden aikana siitä, kun rakentamisvaihe on päättynyt.

  • Luottosopimuksessa voidaan kuitenkin sopia erikseen enintään 12 kalenterikuukauden pituisesta lyhennysvapaasta rakentamisvaiheen päättymisestä lukien sekä tilapäisistä maksujärjestelyistä, jotka ovat välttämättömiä asunto-osakeyhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi, Werning toteaa.

Werning huomauttaa lisäksi siitä, että maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevaa sääntelyä tehostetaan.

  • Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että luotonantajan liiketoimintamalli ei mahdollista luoton myöntämistä sellaisille kuluttajille, joiden maksukyvyttömyysriski on kohtuuttoman korkea. Pidän tärkeänä, että enimmäismäärää koskevan sääntelyn myötä yhä suurempi osa kotitalouksien luotoista tulee luottokelpoisuuden arvioinnin piiriin.

Lain valvonta siirtyy Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnan alle.

Kommentit

Jätä kommentti