Huoli ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta on todellinen

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toivoo vanhuspalveluiden tarpeiden ripeää turvaamista. Tavoitteena on turvata iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden kautta. Hallituksen esitys on tänään eduskunnassa käsittelyssä.

Hallitus on laatinut hoitajamitoituksen suunnitelman vuodelle 2023, joka toteutetaan asteittain.

  • Haasteeksi on noussut Suomessa vallitseva huutava työvoimapula. Hoitajapula ei ole uusi asia, vaan se on muodostunut useiden vuosien saatossa. Julkisen sektorin työvoimapula ei koske vain hoivapalveluita, vaan lähes kaikkia julkisen sektorin toimialoja, ikääntyneiden palveluissa pitkään sairaanhoitajana työskennellyt Werning sanoo.

Ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarvitsijoille on turvattava laadukkaat palvelut ja samalla pyrittävä parantamaa asiakas- ja potilasturvallisuutta työturvallisuutta unohtamatta.

  • Jotta tämä olisi mahdollista, on varmistettava riittävät resurssit hoidosta ja huolenpidosta vastaavan henkilöstön tehtävien toteuttamisesta. Lisäksi huoli henkilöstön riittävyydestä liittyy myös ikäluokkien pienentymiseen, henkilökunnan eläköitymiseen ja iäkkäiden ihmisten yhä kasvavaan määrään, Werning huomauttaa.

Vanhuspalveluiden laadun ja riittävyyden varmistamiseksi on jatkuvasti etsittävä keinoja henkilöstön riittävyydestä ja kotihoidon laadusta palveluiden hankinnan ja valvonnan tueksi.

  • Pidän tärkeänä, että myös kotihoidon haasteet nostetaan reilusti esille. Kotona asuvan, hoitoa ja hoivaa tarvitsevan päivittäisten tarpeiden toteuttaminen tulee varmistaa riittävällä määrällä asiakaskäyntejä vuorokauden eri aikoina. Yksilöllinen palveluntarpeiden kartoitus moniammatillisen yhteistyön voimin on ratkaiseva tekijä, kun palvelusuunnitelmaa laaditaan. Tosiasia on, että kotihoidon turvin asuvien avuntarve on hyvin yksilöllistä pitäen sisällään henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisesta aina lääkkeidenjakoon tai ruokailussa avustamiseen. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa huolehditaan, että ketään ei jätetä yksin, Werning painottaa.

Werning toteaa haasteita olevan monia, mutta ennen kaikkea on nyt löydettävä pikaisesti ratkaisu maassamme vallitsevaan hoitajapulaan.

Kommentit

Jätä kommentti