Suojaosuuden korotus väliaikaisesti koko ensi vuodeksi, kuluttajaluottoihin tiukennuksia ja markkinointiin rajoituksia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää oikeana ratkaisuna hallituksen ehdottamaa vuoden kestävää väliaikaista velallisten suojaosuuden korotusta sekä kuluttajaluottojen sääntelyyn tulevia tiukennuksia. Hallituksen esityksen mukaisesti on tarkoitus korottaa suojaosuutta takuueläkkeen tasolle. Myös kuluttajaluottoihin kaavaillaan korkokaton alentamista ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia. – Suojaosuuteen tuleva korotus tulee auttamaan velallisten tilannetta, koska käteen jäävien eurojen määrä on silloin isompi. Apu tulee tarpeeseen, sillä monen taloudellinen tilanne on todella kriittinen tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa missä elämme, Werning toteaa. Väliaikaisen lain säätämisen jälkeen suojaosuuteen tehdään vielä ensi vuoden alusta indeksitarkistus kuten kansaneläkkeisiinkin tehtiin. Tämän jälkeen suojaosuuden määrä vastaa takuueläkkeen määrää v. 2023. – Nyt korotus suojaosuuteen tulisi 23,20 eurosta päivästä 29,32 euroon päivässä. Tämä tarkoittaa, että 696 euron sijaan suojaosuus olisi 886,60 euroa kuukaudessa eli lähes 200 euroa enemmän. Tällä on jo tuntuva merkitys arjessa, Werning huomauttaa. Esityksen mukaan kuluttajaluottojen korkokattoa lasketaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisättäisiin korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka nyt on 0%. Viitekoron noustessa kuluttajaluotto sopimuksen enimmäiskorko saisi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia. – Korkokatto koskisi lähes kaikkia kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät, kuten tälläkin hetkellä, sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä autojen ja muiden liikennevälineiden osamaksukauppa. Korkokatto koskisi myös vanhoja jatkuvia luottoja, kun niistä tehdään uusia nostoja, Werning sanoo. Werning täsmentää, että myös luottojen epäasialliseen markkinointiin voitaisiin puuttua tehokkaammin jatkossa. – On hyvä, että markkinointiin tulee muutoksia siten, että katsotaan, mikä on hyvän luotonantotavan vastaista. Näiden uusien tarkempien säännösten vastaisesta markkinoinnista voitaisiin määrätä seuraamusmaksu. Pidän tärkeänä, että mm. pikavippikäytäntöihin tullaan puuttumaan jatkossa tiukemmin. Lisäksi luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytösien estämiseksi esitetään tiukennuksia siten, että henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuteen puututaan. – Tiukennuksilla pyritään ennen kaikkea estämään verkkokauppaostosten tekeminen käyttämällä toisen ihmisen henkilötunnusta ja muita tietoja, Werning painottaa. Näiden uudistusten ja muutosten tarkoituksena on vähentää edelleen kuluttajien ylivelkaantumista. Marinin hallitus on tehnyt monia tärkeitä linjauksia taloudellisessa vaikeudessa painivien kansalaisten auttamiseksi ja ylivelkaantumisen torjumiseksi. Lisäksi oikeusministeriö selvittää edelleen ulosottojärjestelmän laajempaa uudistamista.

Kommentit

Jätä kommentti