TE-palveluiden uudistus tuo palvelut lähemmäs kansalaisia

Kansanedustaja Paula Werningin (sd.) mielestä TE-palveluiden uudistus on jälleen näyttö hallituksen erinomaisista toimista ja samalla vaalikauden toiseksi suurin hallintouudistus. Tavoitteena on, että työnhakijat löytävät työtä ja työnantajat tarvitsemiaan työntekijöitä. TE-palvelut uudistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana ja niiden on tarkoitus siirtyä kunnille ja alueille 1.1.2025. – Työnhakijat ja yritysasiakkaat saavat jatkossa yksilöllisesti räätälöityjä ja paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, Werning toteaa. Kuntien ja alueiden paikallistuntemuksen ansiosta työn ja tekijöiden kohtaaminen tehostuu. – Esimerkiksi kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan. Näin uudistuksen yhteydessä myös turvataan se, että palvelut ovat kaikille yhdenvertaisia, Werning painottaa. Werning toteaa myös, että kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeammin työllistymisen tavoitetta. – Työllisyyspalveluita on tarpeen uudistaa pohjoismaiselle tasolle vastaamaan tämän päivän tarpeita. Siksi osana hallituksen työllisyystoimia on valmisteltu TE-palveluiden siirto kuntiin ja alueille lähelle asiakkaita. Vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille, on valtiolla viime kädessä vastuu työvoimasta. Valtio vastaa työvoimapalvelujärjestelmästä ja sen toimivuudesta valtakunnan tasolla.

Kommentit

Jätä kommentti