Pienituloisten eläkkeen- ja etuudensaajien sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen korotus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen 18.5 esittämää ylimääräistä indeksikorotusta pienituloisten tärkeänä huomioonottamisella. Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeen- ja etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana, joka nostaa kulutushintoja.

Ylimääräinen indeksikorotuksen tarkistus tulisi korottamaan esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8.-31.12.2022 ja opintorahaa 1.8.2022-31.7.2023. – Tämä tarkistus korottaisi suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja rahamääriä. Näistä mainittakoon esimerkiksi kansaneläkkeet, takuueläkkeet ja perhe-eläkkeet. Sen lisäksi täyden kansaneläkkeen määrä vaikuttaa eläketuloista tehtävään eläketulovähennykseen. Näin ollen esitys lisäisi myös työeläkettä saavien nettotuloja vuoden 2022 verotuksessa, Werning toteaa. Yksittäisissä etuuksissa korotus olisi n. 3,5 prosenttia. Täysi takuueläke nousee lähes 30€/kk ja kansaneläke n. 24€/kk. Myös työmarkkinatuki ja peruspäiväraha nousevat n. 26€/kk ja toimeentulotuen perusosa n. 18€/kk. Lisäksi yksin asuvan täysi-ikäisen opintoraha nousee n. 14,50€/kk. – Nämä korotettavaksi esitettävät etuudet vaikuttavat myös toisiinsa ja korotuksen määrä vaihtelee ja on tapauskohtainen. Esimerkiksi, jos henkilö saa sekä työmarkkina- ja toimeentulotukea, kasvaa hänen saamansa työmarkkinatuen osuus etuuksien kokonaismäärästä, Werning huomauttaa. On myös kansaneläkeindeksiin sidottuja tai siitä riippuvia rahamääriä, joita ei tarkistettaisi. – Näitä ovat esimerkiksi lääkekorvauksen vuotuisen omavastuun määrä ja eläkkeensaajan asumistukeen liittyvien lakien asumistukien määräysperusteet, joiden muutokset tulevat voimaan vaiheittain pitkin vuotta tehtävissä tarkistuksissa. Vastaavalla tavalla tarkistetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa olevia rahamääriä. Näiden joka toinen vuosi tarkistettaviin määriin ylimääräisellä indeksitarkistuksella ei myöskään ole vaikutusta, Werning tarkentaa. Werning on tyytyväinen näihin hallituksen esittämiin korotuksiin, sillä jokainen euro pienituloisen taskussa on tärkeä lisä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen on hallituksen keskeisiä tavoitteita – Nämä kuukausittaiset lisäeurot ovat pienituloisen arjessa merkityksellisiä. Vaikkakaan korotukset eivät ole suuren suuria, niin jokainen lisäeuro tulee taatusti tarpeeseen. Eläkkeen tai etuuden saajan ei tarvitse hakea tarkistusta, vaan kuten Kela ja työttömyyskassat huolehtivat tarkistuksista viran puolesta. Esitys liittyy vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja käsiteltäneen sen yhteydessä.

Kommentit

Jätä kommentti