Työntekijöille helpotusta työttömyysturvaan

6.4.2020
Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen hallituksen ripeistä toimista koskien
työntekijöiden työttömyysturvaa ja -etuuksia.
Työttömyysturvaa koskevat lait on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja niiden on
tarkoitus olla voimassa alustavasti tämän vuoden heinäkuun alkupuolelle saakka. Muutoksia
sovelletaan 16.3.2020 lähtien takautuvasti. Valmistelu on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä,
joka on kuullut valtiovarainministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriötä. Lisäksi neuvotteluissa
on ollut mukana Kansaneläkelaitos, Suomen Yrittäjät ry ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

 • Olen todella helpottunut, että asia saatiin kaikkien osapuolten kesken sovittua, ja että
  työntekijöiden tilanne tässä vaikeassa tilanteessa on otettu huomioon näin nopeasti. Se on todella
  tärkeä asia, Werning toteaa.
  Työttömyysetuuden maksamisen käynnistämisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta
  maksetaan työttömyysetuutta. Valtio vastaa omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden
  rahoituksesta.
 • Tämä tarkoittaa sitä, että viiden päivä karenssi poistuu ja työttömäksi tai lomautetuiksi joutuneet
  työntekijät saavat peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea välittömästi. Lisäksi
  palkansaajien työssäoloehtoa lyhennetään 26 viikosta 13 viikkoon, joka on edellytys
  työttömyyspäivärahan saannille. Näillä toimilla on tarkoitus vahvistaa ihmisten taloudellista
  asemaa, Werning sanoo.
  Werning huomauttaa, että työssäoloehdon täyttyminen nopeammin nostaa kohderyhmän
  työttömyysturvalle joutuneet perusturvaetuuksilta ansiopäivärahalle, jolloin etuustaso nousee
  33,66 erosta noin 65 euroon päivässä.
 • Näin työttömäksi joutuneet saavat lähes puolet enemmän rahaa taskuunsa ja tämä on todella
  tärkeää ja tarpeellista tässä odottamattomassa tilanteessa, johon olemme joutuneet. Lisäksi
  lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan
  enimmäismaksuaikaa koskien työttömyyspäiviä.
  Työttömyysturvalaissa olevaa lomautuksen määritelmää täsmennettäisiin myös lain tasolle
  vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä, Werning toteaa lopuksi.

Kommentit

Jätä kommentti