Työperäisen maahanmuuton epäkohdat saatava kuriin

12.3.2020

Kansanedustaja Paula Werning (sd) toivoo ripeitä toimia työperäisen maahanmuuton ratkaisuihin.
Työperäisen maahanmuuton hallinnointi on siirtynyt vuoden alusta työ- ja elinkeinoministeriön
alaisuuteen. Tällä muutoksella pyritään lisäämään ammattitaitoisen työvoiman rekrytointia ja
lupaprosessien turhaa byrokratiaa.
Suomi tarvitsee osaavaa, kansainvälistä työvoimaa hyvinvointivaltion rahoituksen ja palveluiden
turvaamiseksi. Työperäinen maahanmuutto voi osaltaan lievittää työvoiman vähenemisen
vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 • Työperäisen maahanmuuton prosesseja on parannettava ja nopeutettava. Myös Suomessa
  asuvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä on tuettava enemmän,
  Werning toteaa.
  Sekä Suomessa että ulkomailla valmistuneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on haettava
  Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia tai oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.
  EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien on poikkeuksetta täydennettävä tutkintoaan vastaamaan
  Suomen tutkintoja.
 • Merkittäviä seikkoja työperäisen maahanmuuton edistämiseen ovat esimerkiksi, että tutkintojen
  tunnustamista vauhditetaan, kielten opiskeluun painotetaan, kotoutumista tuetaan ja eettisen
  rekrytoinnin pelisääntöjä noudatetaan, Werning huomauttaa.
  Werningin mukaan Sote-henkilöstön työperäisen maahanmuuton edistäminen ei voi perustua
  hankkeisiin, vaan tähän on saatava pysyvä ratkaisu lääkäreiden päteytymismallin mukaisesti.
  Riittävän kielitaidon hankkimiseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota, koska se on sote-alalla yksi
  potilasturvallisuuden toteutumisen edellytys.
 • Varsinkin iäkkäiden ihmisten kanssa työskentelevien kielitaito on ehdoton edellytys. Jokaisella
  vanhuksella on oikeus tulla ymmärretyksi ja jokaisella työntekijällä oikeus ymmärtää, Werning
  painottaa.
  Lisää resursseja tarvitaan myös suomalaisen henkilökunnan osalle. Suomessa on yli 70 000
  sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, osa heistä sairaanhoitajia, jotka työskentelevät muilla
  aloilla. Tämä on asia, johon tulee puuttua. On turvattava ennen kaikkea, että niin sairaanhoitajat
  kuin lähihoitajatkin pysyvät omalla alallaan eivätkä siirry muihin tehtäviin, Werning kiteyttää.

Kommentit

Jätä kommentti