Kotihoidon pysäköintiä on tarve sujuvoittaa ja helpottaa

3.2.2020


Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen linjaukseen koskien kotihoidon
pysäköinnin uudistusta. Hallitus tulee esittämään helpotusta kotihoidon työntekijöiden arjen
sujuvuuteen. Muutoksessa esitetään, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen
työntekijöiden pysäköintiä helpotetaan. Muutoksia esitetään uuteen tieliikennelakiin, joka tulee
voimaan 1.6.2020.
Asia juontaa juurensa eduskunnan lausumasta, joka annettiin tieliikennelain hyväksymisen
yhteydessä. Eduskunta edellytti tuolloin, että kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi
valmistellaan tarvittavat lakimuutokset.

 • Tosi asia on se, että väestörakenne muuttuu, ja että ikääntyneiden määrä Suomessa on kasvussa.
  Suuntaus valtakunnallisesti on se, että kotona tarjottavien palveluiden määrä kasvaa ja suuntaus
  onkin siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon. Tämän lakimuutoksen avulla helpotetaan
  kotihoidossa työskentelevän työntekijän arjen sujuvuutta, Werning toteaa. 
  Lakia esitetään muutettavaksi niin, että kotihoidon työntekijöille annettaisiin mahdollisuus poiketa
  pysäköinnin rajoituksista kaikkialla Manner-Suomen alueella. Pysäköintimahdollisuuksia
  parannettaisiin pääosin samalla tavalla, kuin vammaispysäköinnistä on tällä hetkellä säädetty. 
  Esitetty sääntely mahdollistaisi pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon
  pysäköintipaikoilla. Lisäksi olisi mahdollista pysäköidä kadulla, jossa pysäköinti on kielletty
  liikennemerkillä C38 (pysäköintikielto) tai liikennemerkillä C39 (pysäköintikieltoalue). Tämän lisäksi
  olisi mahdollista pysäköidä liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä
  pysäköintipaikalla. Liikennemerkin H25 (huoltoajo sallittu) kiellosta huolimatta sen
  vaikutusalueella olisi mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua
  ajoneuvoa. 
 • Kokemuksesta tiedän, että kotihoidon työ on hyvin aikataulutettua ja nykyiset ongelmat
  pysäköinnin suhteen tuovat haasteita työn sujuvuuteen. On myös muistettava se, että asiakkaana
  on ihminen ja hoitaja voi kotikäynnillään törmätä ennalta arvaamattomaan tilanteeseen. 
  Asiakkaan hoitamiseen, tilanteesta riippumatta, tulee voida keskittyä ilman, että hoitajan
  takaraivossa jyskyttää huoli siitäkin, onko auto pysäköitynä väärään paikkaan tai onko
  pysäköintiaikakin jo umpeutumassa, Werning sanoo.
  Werningin mukaan tämä suunniteltu muutos on merkityksellinen.

Kommentit

Jätä kommentti