Hallituksella suunta kohti tulevaisuutta

18.09.2019


Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin uudistuksiin.
Esimerkiksi sosiaali- terveyspalveluita parannetaan monella tavalla, perheitä tuetaan, peruspalveluita ja
pienituloisten asemaa parannetaan, aktiivimalli puretaan, varhaiskasvatukseen ja ammatillisiin
oppilaitoksiin satsataan, kansalaisten turvallisuuteen panostetaan ja perusväylänpitoa kohennetaan.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden parannustoimet näkyvät mm. hoitotakuun toteutuksena ja
vanhuspalveluiden parantamisella.

 • Hoitotakuun tavoitteena on, että kiireettömässä tapauksessa ihminen pääsee hoitoon seitsemän päivän
  sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Toteutumiseen varataan ensivuodelle 60 miljoonaa euroa. Tärkeää on
  myös kansallisen mielenterveydenstrategian valmistus ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden
  parantaminen. Lisäksi kehitysvammaisten henkilökohtaista budjettia kokeillaan ja kehitetään
  perhepalveluja sekä lääkehuoltoa, Werning sanoo.
  Iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän ikäohjelman laatimiseksi
  ehdotetaan 5 miljoonan euron vuosittaista lisäpanostusta vuosina 2020–2022 ja lisäksi käynnistetään
  vanhusasiavaltuutetun toiminta.
 • Kotihoidon kehittämishankkeelle ehdotetaan lisäksi 2 miljoonaa euroa vuosittaista rahoitusta samalle
  ajanjaksolle ja myös saattohoidon kehittämiseen varataan lisärahoitus, Werning sanoo.
  Laajan hankkeen peruspalveluiden vahvistaminen kuten esimerkiksi kehittää nykyisestä
  terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus on hyvä uudistus. Tärkeää on myös, että
  ehkäisevän työn merkitystä lisätään ja sote-ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan.
 • Panostukset peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn säästävät kustannuksia erikoissairaanhoidosta,
  Werning painottaa.
  On hienoa, että pienimpiä eläkkeitä ehdotetaan korotettavan.
 • Korotus kohdistuu n. 1300 €:n kuukausieläkkeeseen saakka. Myös kansaneläkkeen täyttä määrää
  korotetaan 34 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla. Tämä on todella tärkeää, Werning
  toteaa.
  Lapsiperheitä ei myöskään ole unohdettu.
 • Lapsiperheiden asemaa parannetaan korottamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja neljännestä ja
  seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää 10 eurolla. Lisäksi elatustukea korotetaan 7 eurolla, Werning
  sanoo.
  Lisäksi varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo -ohjelma käynnistetään kolmivuotisena.

2

Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään.

 • Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen
  saajille. Solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan hallituskauden loppuun ja ansiotuloverotukseen
  tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus, Werning toteaa.
  Werningin mukaan on hienoa, että hallitus esittää aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden purkamista jo
  heti ensi vuoden alusta.
  Kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi poliisitoimien määrärahoihin ehdotetaan lisäystä poliisien määrän
  nostamiseksi asteittain.
 • Lisäresursointi poliisitoimiin on edellytys, jotta pystymme satsaamaan riittävästi kansalaisten
  turvallisuuteen, Werning muistuttaa.
  Perusväylänpitoa ei myöskään unohdettu, vaan perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan 300
  miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja
  korjausvelan vähentämiseksi.
 • Hallitusohjelmassa on sovittu, että perusväylänpidon rahoitustasoa nostetaan pysyvästi. Nyt sovitulla
  lisärahoituksella parannetaan liikenneverkon kuntoa ja liikenneyhteyksiä koko maassa, Werning kiteyttää.
  Hallitus toteuttaa uudistuksia päämäärätietoisesti ja rohkeasti hallitusohjelmaa noudattaen.

Kommentit

Jätä kommentti