Kuukausi: marraskuu 2020

Väkivalta ei aina näy mustelmina

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin huolestunut siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta yleistyy vauhdilla. Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimisesta. Oikeusministeriön laatimassa Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmassa vuosille 2020–2023 läpileikkaava teema on väkivallan ennaltaehkäisy. Väkivallan muodoista ohjelmaan on sisällytetty…
Lue lisää

Susiongelmaan on löydettävä ratkaisu

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää kansalaisaloitetta susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta hyvänä asiana. Kansalaisaloite oli eduskunnassa käsittelyssä eilen. Tällä hetkellä susien kannanhoidollisen metsästyksen edistämisessä on kyse EU:n ja kansallisen lainsäädännön soveltamisesta huomioon ottaen EU:n oikeuskäytännön. Lainsäädännön soveltamista ja täytäntöönpanoa koskeva työ…
Lue lisää

Kouvolalle hyviä uutisia valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen siitä, että nyt otettiin kunnon harppaus, kun luonnos 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi saatiin valmiiksi.Tämä parlamentaarisesti tehty liikennesuunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Hallituskausittain päivitettävän ja 12 vuodeksi kerrallaan laadittava suunnitelma kattaa vuodet 2021-2032. Liikenne- ja viestintäministeriö on…
Lue lisää

Muistisairaille ja iäkkäille henkilökortin pidennetty voimassaoloaika

Kansanedustaja Paula Werning (sd) ehdottaa muistisairaille ja iäkkäille henkilöille helpotusta henkilökortin hakuprosessiin ja samalla henkilökortin pidennettyä voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen. Tällä hetkellä sekä passin että henkilökortin voimassaoloaika on viisi vuotta. – Ikääntyneiden, toimintakyvyltään alentuneiden ja muistisairaiden henkilöiden kohdalla näiden dokumenttien uusiminen…
Lue lisää