Kuukausi: syyskuu 2020

SDP:n Werning iloitsee raideyhteyden hankeyhtiöneuvottelujen jatkamisesta Lentorata-Porvoo-Kouvola -linjauksen pohjalta

Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Paula Werning kertoo, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola -linjauksen pohjalta. Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun kesäkuussa 2020 ja pyysi tuolloin osapuolia ilmoittamaan elokuun loppuun mennessä alustavat edellytykset osallistua hankeyhtiön…
Lue lisää

Tyttöjen sukuelinten silpominen on tuomittavaa

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että kansalaisaloite koskien tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä etenee. Lakivaliokunnasta valmistui juuri mietintö, jossa lakivaliokunta edellyttää, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta selkeytetään ja nämä selkeyttävät säännökset tulee sisällyttää…
Lue lisää

Kuntouttava työtoiminta parantaa henkilön elämänhallintaa

Kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen hallituksen päätökseen muuttaa kuntouttavan työtoiminnan pelisääntöjä. Tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin on tarkoitus lisätä kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säädös, jossa palveluiden sisällöksi määritellään henkilön elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn…
Lue lisää

Asiakasmaksulain tärkeä uudistus vihdoin käyntiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen asiakasmaksulain uudistusta hyvin tärkeänä toimenpanona. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalveluiden…
Lue lisää

Budjettiriihessä tärkeitä panostuksia kuntatalouteen ja järjestötoimintaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin päätöksiin. Kuntatalouden tukipaketti on merkittävä 1, 45 miljardia euroa. Kunnat ovat jo pitkään olleet hankalassa taloudellisessa tilanteessa, jota koronaepidemia entisestään pahensi. Kunnat ovat joutuneet kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin varsinkin tämän vuoden aikana.…
Lue lisää

Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa. Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan. – Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa…
Lue lisää

Nuorten liikenneonnettomuudet huolestuttava ilmiö

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää erittäin huolestuttavana nuorten tilastoja siitä, miten heidän keskuudessaan liikenneonnettomuudet ja -kuolemat ovat yhä kasvava ilmiö. Liikenneturvan mukaan nuoret ovat olleet viime vuosina yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Esimerkiksi rattijuopumistapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15-24- vuotiaita. –…
Lue lisää

SDP:n Paula Werning iloitsee Itä-Suomen vahvasta tahtotilasta Itäradan suunnittelun rahoitukseen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hyvänä Väyläviraston selvitystä, jossa todetaan kiistatta parhaimmaksi vaihtoehdoksi uudeksi itäiseksi linjaukseksi Itärata, raideyhteys Porvoon kautta Kouvolaan. Väylävirasto julkaisi 28.5.2020 selvityksen itään suuntautuvan henkilöliikenteen nopeuttamisesta ja raideverkon palvelutason nostosta. Selvityksessä vertailtiin nykyisen rataverkon parantamista ja uusia ratakäytäviä…
Lue lisää