Tiedotteet

Erityisäitiysrahan myöntämisperusteet ensihoidossa ontuu

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että eritysäitiysrahan myöntämisperusteesta saadaan yhtenäinen ja tasapuolinen. Tämänhetkisen määritelmän mukaan erityisäitiysrahaa voidaan myöntää, mikäli työntekijä joutuu olemaan poissa työstä ennen varsinaista äitiysrahakautta siinä tapauksessa, että hän joutuu työssään alttiiksi kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuvalle…

Valkoposkihanhet riesana jo ympäri Suomen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) esittää huolensa valkoposkihanhikannan runsaan kasvun aiheuttamista vahingoista. Eduskunta käsitteli täysistunnossa kansalaisaloitetta valkoposkihanhien metsästyksen sallimisen puolesta. Kuva: Jukka-Pekka Flander Hanhet ovat viime vuosien aikana levinneet Etelä-Suomesta lähes ympäri maan. Hanhien aiheuttamat tuhot ovat merkittäviä maanviljelijöille, joiden pelloille…

Sote-uudistus harppauksen lähempänä maalia

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen, että hallitus pääsi perjantai-iltana sopuun sote-uudistuksen sisällöstä. Nyt esitys etenee arviointineuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen koko lakikokonaisuuden sote-uudistuksen käsittely alkaa eduskunnassa joulukuun alkupuolella. Hallitus ansaitsee suuret kiitokset uutterasta työstä sote-uudistuksen eteenpäin viemisestä.– Niin…

SDP:n Werning iloitsee raideyhteyden hankeyhtiöneuvottelujen jatkamisesta Lentorata-Porvoo-Kouvola -linjauksen pohjalta

Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Paula Werning kertoo, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola -linjauksen pohjalta. Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti itäisen suunnan ratayhteyden hankeyhtiövalmistelun kesäkuussa 2020 ja pyysi tuolloin osapuolia ilmoittamaan elokuun loppuun mennessä alustavat edellytykset osallistua hankeyhtiön…

Tyttöjen sukuelinten silpominen on tuomittavaa

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd) pitää tärkeänä, että kansalaisaloite koskien tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä etenee. Lakivaliokunnasta valmistui juuri mietintö, jossa lakivaliokunta edellyttää, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta selkeytetään ja nämä selkeyttävät säännökset tulee sisällyttää…

Kuntouttava työtoiminta parantaa henkilön elämänhallintaa

Kansanedustaja Paula Werning on tyytyväinen hallituksen päätökseen muuttaa kuntouttavan työtoiminnan pelisääntöjä. Tarkoituksena on tarkentaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin on tarkoitus lisätä kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säädös, jossa palveluiden sisällöksi määritellään henkilön elämänhallinnan ja työ- ja toimintakyvyn…

Asiakasmaksulain tärkeä uudistus vihdoin käyntiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen asiakasmaksulain uudistusta hyvin tärkeänä toimenpanona. Asiakasmaksulain keskeisimpien uudistusten tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja.Uudistus pitää sisällään esimerkiksi terveyspalvelut, maksukaton laajennukset, maksujen huojentamisen ja pitkäaikaisten asumispalveluiden…

Budjettiriihessä tärkeitä panostuksia kuntatalouteen ja järjestötoimintaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin päätöksiin. Kuntatalouden tukipaketti on merkittävä 1, 45 miljardia euroa. Kunnat ovat jo pitkään olleet hankalassa taloudellisessa tilanteessa, jota koronaepidemia entisestään pahensi. Kunnat ovat joutuneet kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin varsinkin tämän vuoden aikana.…

Hallitus ottaa kansalaiset huomioon viidennessä lisätalousarviossaan

Kansanedustaja Paula Werning (sd) arvostaa hallituksen toimia tämän vuoden jo viidennessä lisätalousarviossa, joka tänään on käsittelyssä eduskunnassa. Kevään koronakriisi on ajanut monia taloudellisiin ongelmiin. Hallitus on kuitenkin alusta alkaen pyrkinyt helpottamaan ja kannustamaan kansalaisia toimillaan. – Varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa asemissa…

Nuorten liikenneonnettomuudet huolestuttava ilmiö

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää erittäin huolestuttavana nuorten tilastoja siitä, miten heidän keskuudessaan liikenneonnettomuudet ja -kuolemat ovat yhä kasvava ilmiö. Liikenneturvan mukaan nuoret ovat olleet viime vuosina yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Esimerkiksi rattijuopumistapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15-24- vuotiaita. –…